Gminy będą dotować oczyszczalnie

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita
  • 22-12-2010
  • drukuj
Każdy, kto zechce postawić sobie przydomową oczyszczalnię ścieków, może uzyskać dotację.

Taka możliwość obowiązuje od dzisiaj, bo właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, która naprawia błędy powstałe podczas likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – informuje „Rzeczpospolita”.

Ustawa z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 215, poz. 1664) zlikwidowała od 1 stycznia 2010 r. powiatowe oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Ich środki weszły do budżetów odpowiednio powiatów i gmin. Jednocześnie ustawa zastrzegła, że gminy i powiaty mają określoną część środków budżetowych przeznaczać na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Likwidując gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ustawodawca przeoczył, że z ich środków udzielano m.in. dotacji na prośrodowiskowe inwestycje realizowane przez osoby fizyczne.

Wchodząca w życie 21 grudnia 2010 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadza nowe ustępy do art. 403. Zgodnie z nimi finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej odbywa się co do zasady w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych (ustawie o finansach publicznych).

Jak wynika jednak z nowego art. 403 ust. 4, finansowanie takiej działalności może polegać też na udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy lub powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. W szczególności dotacje te mogą być przyznawane osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom – pisze „Rzeczpospolita”.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Gminy moga wiec np. udzielic dotacji celowych przedsiebiorcom na rozpoznanie wydajnosci gminnych wysypisk smieci.
Jezeli jest okreslona wydajnosc metanu, przedsiebiorcy wowczas moga produkowac z tego metanu energie i zyskiem podzielic sie z gminami.

autoidea, 2010-12-22 14:18:39 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE