PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy domagają się subwencji środowiskowej

  • pt    19 maja 2014 - 10:23
Gminy domagają się subwencji środowiskowej

Zniesienia limitu 50 proc. powierzchni chronionej na obszarze gminy, co zwiększyłoby liczbę ewentualnych beneficjentów subwencji, ale było rozwiązaniem sprawiedliwym szczególnie dla gmin będących blisko tego progu – domagają się wiejskie samorządy.
Zarząd Związku Gmin Wiejskich już w 2010 roku, rozpoczął prace przygotowawcze, do opracowania założeń do Ustawy o subwencji ekologicznej.

W latach 2011, 2012 odbyliśmy spotkania z samorządowcami w poszczególnych województwach. 27 września 2012 roku złożyliśmy do Sejmu Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pod którym podpisało się prawie 300 tysięcy mieszkańców – pisze w stanowisku w sprawie ustanowienia subwencji środowiskowej dla gmin położonych na terenach prawnie chronionych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich.

Zawarte w nim rozwiązania systemowe miały zwiększyć dochody JST i wprowadzić subwencję ekologiczną dla gmin. Projekt ten nie został do dzisiaj pozytywnie rozpatrzony przez Sejm RP.

XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWRP wzywa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do pilnego rozpatrzenia wniesionego Obywatelskiego projektu ustawy   o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848).

Jednocześnie w przypadku jego odrzucenia w części dotyczącej subwencji ekologicznej dla gmin ZGW proponuje:
    
*znieść limit 50 proc. powierzchni chronionej na obszarze gminy, co zwiększy liczbę ewentualnych beneficjentów subwencji, ale wydaje się rozwiązaniem sprawiedliwym szczególnie dla gmin będących blisko tego progu;

* wprowadzić do pkt 16, art. 2 parki krajobrazowe (pokrywają się one w dużej części z obszarami Natury 2000);

* we wzorze wyliczania subwencji usunąć iloraz Gg/G gdyż jest on już brany pod uwagę w wyliczaniu kwoty subwencji ogólnej dla gmin;

*utrzymać dotychczasową proporcję między kwotą subwencji dla terenów parków narodowych, a kwotą dla innych terenów chronionych,;

* powyższe propozycje „zmieścić” w wysokości wnioskowanych wcześniej środków z budżetu państwa.

Stanowisko ZGW w MULTIMEDIACH                                

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (1)

  • Sprawdzić czy nie ksiądz, 2014-05-20 13:32:29

    Ręce po kasę to chętnie się wyciąga, ale zgodę na rozszerzenie granic Parków Narodowych to już wetuje. Jak ktoś chce dostawać pieniądze to zamiast zniesienia limitu 50% proponuję poszerzenie granic Parku, by taki limit osiągnąć.