Gminy muszą wdrożyć procedury kompleksowego zarządzania podatkiem VAT

Gminy staną w najbliższym czasie przed koniecznością dostosowania procedur rozliczeń VAT do zmian na gruncie tego podatku.
Gminy muszą wdrożyć procedury kompleksowego zarządzania podatkiem VAT
Gminy zmuszone będą wdrożyć procedury kompleksowego zarządzania podatkiem VAT.

Potrzeba dostosowania wynika przede wszystkim z nowelizacji przepisów ustawy o VAT w zakresie stosowania tzw. pre-współczynnika oraz spodziewanego wkrótce wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii podatkowego statusu gminnych jednostek organizacyjnych.

Zmiany w ustawie o VAT, które wejdą w życie z początkiem nowego roku oraz oczekiwany wyrok TSUE wymuszą swego rodzaju rewolucję w rozliczeniach VAT przez gminy. W związku ze zmianami gminy zmuszone będą wdrożyć procedury kompleksowego zarządzania podatkiem VAT.

Wybór metody kalkulacji

Związane to będzie przede wszystkim z koniecznością wyboru odpowiedniej metodologii kalkulacji i samą kalkulacją pre-współczynnika oraz koniecznością wypracowania procedur współpracy między gminami a jej jednostkami budżetowymi.

Niezwykle istotne jest, aby przed datą wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT nastąpiło dostosowanie sytuacji gmin do nowych przepisów. W tym celu konieczne będzie stworzenie, jeszcze przed rozpoczęciem obowiązywania znowelizowanych przepisów, nowych procedur zbierania i analizowania danych na potrzeby przygotowywania deklaracji VAT, a także ustalenie szczegółowego zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników gminy.

Niewątpliwie pozwoli to zmniejszyć zarówno ryzyko powstania zaległości podatkowej po stronie gmin, jak i ryzyko powstania odpowiedzialności karno-skarbowej po stronie pracowników gmin odpowiedzialnych za rozliczenia VAT.

Co więcej, po ewentualnym uznaniu przez TSUE, że samorządowe jednostki budżetowe nie są odrębnymi od gminy podatnikami VAT, zaistnieje również konieczność skonsolidowania rozliczeń gmin z tytułu VAT obejmujących czynności wykonywane przez gminy i ich jednostki budżetowe.

Centralizacja rozliczeń podatku VAT wymagać będzie ustalenia przez gminy oraz ich jednostki organizacyjne nowych procedur odliczania VAT według pre-współczynnika i współczynnika, określenia obiegu dokumentów z uwzględnieniem terminów rozliczeń podatkowych oraz przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dla pracowników gmin i ich jednostek organizacyjnych w zakresie rozliczania VAT po konsolidacji.

Problemy gmin w zakresie rozliczeń VAT

Oczekiwane zmiany nie są jednak jedynymi problemami, z jakimi borykają się gminy w zakresie rozliczeń VAT. Problemem, z którym już teraz zmaga się większość gmin jest optymalne planowanie oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji w celu zastosowania częściowego odliczenia podatku VAT od inwestycji, które w przyszłości wykorzystywane będą tylko w części do działalności gospodarczej gminy.

Takie częściowe odliczenie podatku może mieć miejsce przykładowo w przypadku budowy, remontu lub modernizacji budynków jednostek oświatowych, sal gimnastycznych, budynków urzędów, czy domów kultury.

Rozliczeń VAT nie ułatwiają gminom zmieniające się przepisy, a także często niekonsekwentna linia orzecznicza sądów administracyjnych oraz niejednolite stanowiska organów podatkowych. Z tego względu nie mniej znaczące od śledzenia zmian w przepisach VAT jest bieżące monitorowanie, zarówno interpretacji indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych w celu dostosowywania do nich sposobu prowadzenia rozliczeń gminnych.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

A jaki podmiot doradczy zewnetrzny, odpowie mi na pytanie, jakim cudem to panstwo jeszcze istnieje?

kompl.zarz.swoj.interesu, 2015-09-07 12:41:14 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU