PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy muszą wskazać lokum dla eksmitowanych

  • PAP    16 listopada 2011 - 09:48
Gminy muszą wskazać lokum dla eksmitowanych

W środę wchodzą w życie przepisy o tym, że każda gmina musi wskazać tymczasowe pomieszczenia osobom, które będą eksmitowane z zajmowanych nielegalnie mieszkań i innych lokali.
Nowy obowiązek gmin wynika z nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj też: Gminy przygotowują się do masowych eksmisji

Zgodnie z tymi przepisami gminy muszą wskazać tymczasowe pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję (konieczność opuszczenia zamieszkiwanego lokalu), a nie przysługuje im lokal zamienny lub socjalny.

Czytaj też: Będą eksmisje sprawców przemocy w rodzinie

Na taki obowiązek wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 listopada 2010 r. (sygn. K 19/06). Problem polegał na tym, że sądy wydawały wyroki eksmisyjne, w których sądy nie przyznawały prawa do lokalu socjalnego, ale wyroki te nie mogły być wykonane, bo ani dłużnik, ani gmina nie mieli pomieszczeń tymczasowych.

Czytaj też: Posłowie próbują ułatwić eksmisję  

Trybunał dał Sejmowi i gminom rok na uchwalenie nowych przepisów i przygotowanie się do ich wdrożenia. Teraz gminy będą musiały dysponować tymczasowymi pomieszczeniami.

„W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego przez najemcę, który np. pozostaje w zwłoce z zapłatą trzykrotności miesięcznego czynszu, czy też wynajął lub podnajął lokal bez zgody wynajmującego, właściciel będzie mógł – tak jak i dzisiaj – po miesiącu od wypowiedzenia umowy najmu wystąpić do sądu o eksmisję najemcy” – powiedział adwokat Jerzy Krotoski.

„Dotychczas sąd orzekając o eksmisji miał obowiązek brać pod uwagę uprawnienie lokatora do lokalu socjalnego. Bywało, że sąd nie przydzielał prawa do lokalu socjalnego lub – z powodu niestawiennictwa w sądzie dłużnika – wydawał wyrok zaoczny, w ogóle nie badając, czy takie prawo mu przysługuje. W takiej sytuacji, właściciel lokalu zajmowanego przez lokatora, mimo sądowego wyroku, pozostawał z problemem, dokąd przenieść najemcę. Teraz, w sytuacji, gdy sąd nie przydzieli dłużnikowi lokalu socjalnego, gmina będzie miała obowiązek wskazać komornikowi pomieszczenie tymczasowe, do którego dłużnik powinien zostać wyeksmitowany” – wyjaśnił Krotoski.

Nowe przepisy przewidują, że komornik wstrzyma się z eksmisją do czasu, aż gmina, na jego wniosek, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie. Nie będzie jednak czekać dłużej niż sześć miesięcy.

Po upływie tego terminu – jak wynika z nowych przepisów – komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę.

„Na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów będzie można żądać odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu tymczasowego lub dostarczenie z opóźnieniem. Zasady będą takie same jak w wypadku odszkodowań za brak lokalu socjalnego” – wyjaśnił Krotoski.

Gmina będzie wynajmować pomieszczenie tymczasowe dłużnikowi, wobec którego sąd orzekł eksmisję, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie będzie przysługiwać osobom, które: znęcały się nad rodziną, rażąco lub uporczywie nie przestrzegały porządku domowego albo swoim niewłaściwym zachowaniem uniemożliwiały korzystanie z innych lokali w budynku.

Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie będzie przysługiwać osobom, które samowolnie zajęły lokal albo korzystały z najmu okazjonalnego i zostały zobowiązane do opuszczenia wynajmowanego na tej podstawie mieszkania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.