PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy nie chcą nadzorować spółek wodnych

  • pt    9 kwietnia 2014 - 10:47
Gminy nie chcą nadzorować spółek wodnych

Samorządowcy z gmin wiejskich są przeciwni przekazywaniu im jako zdania własnego nadzoru nad spółkami wodnymi.Chcą za to tytułu prawnego do zagospodarowywania turystycznie atrakcyjnych terenów wokół jezior i rzek.
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Wodne  przewidują m.in. wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa.

Proponuje się odebranie starostom kompetencji z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi i przekazanie ich wójtom jako zadanie własne, zwiększenie zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz utrzymanie i budowę urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.

- Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenia melioracji szczegółowych nie leżą na gruntach gminnych, lecz w większości na gruntach prywatnych właścicieli, oraz że zadania z zakresu ewidencji gruntów prowadzą powiaty, proponujemy przekazanie starostom wyżej wymienionych kompetencji – pisze w stanowisku Związek Gmin Wiejskich.

Jak podkreśla ZGW zadania własne gmin prowadzone są na majątku będącym ich własnością. Proponuje zatem przekazanie starostom nadzoru nad urządzeniami melioracji szczegółowych oraz utrzymanie i budowę urządzeń dwadniających tereny zurbanizowane.

Samorządowcy z ZGW uzasadniają swoją opnię faktem, że cieki wodne nie zamykają się w granicach gmin, ale wykraczają poza nie.
Powiaty mogą wprowadzić jednolite opłaty dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, które będą wnosić właściciele gruntów i osoby korzystające z funkcjonujących na całym obszarze urządzeń.

ZGW wnioskuje także, aby Zarządy Dorzeczy zostały wyposażone w kompetencje nieodpłatnego przekazywania gminom na ich wniosek tytułu prawnego do zagospodarowywania turystycznego atrakcyjnych terenów bezpośrednio przylegających do akwenów wodnych, rzek i jezior.

Gminy z racji swojego położenia gotowe są porządkować i utrzymywać te tereny, a także zagospodarowywać na cele ogólnodostępnej turystyki i nieodpłatnego wypoczynku mieszkańców.

Zdaniem gmin stosowane obecnie zasady polegające na odpłatnej dzierżawie na okres 3 do 5 lat nie sprzyjają trwałemu inwestowaniu gmin w turystykę, szczególnie z wykorzystaniem funduszy UE.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • melio, 2014-05-12 12:54:34

    Gmina powinna zadbać o swoich mieszkańców również w zakresie gospodarki wodnej. Rolnik zwykle przychodzi do gminy i tam szuka pomocy z zakresu gospodarki wodnej a w szczególności urządzeń szczegółowych. Jeśli są podtopienia to każdy oczekuje wyjaśnień oraz działania od władz miejskich i gminny...ch a nie od starosty czy poszczególnych osób prywatnych. Sądzę , że większość gmin nie posiada odpowiednich pracowników i dlatego tak się bronią przed przejęciem nadzoru nad spółkami wodnymi i urządzeniami melioracji szczegółowej. A to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych - owszem zlewnie urządzeń podstawowych i rzek (którymi zarządzają WZMiUW) wychodzą poza obręby gmin , natomiast większość urządzeń szczegółowych zamyka się w obrębie własnej gminy. Z doświadczenia wiem, że własną gminę ogarnia doskonale jeden pracownik.  rozwiń