PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy nie muszą zwracać kosztów operatów

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    17 czerwca 2011 - 07:43

Przy ustalaniu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminy nie mogą być obciążane kosztami sporządzania opinii rzeczoznawców majątkowych.
Odstępstwo od zasady, że koszty postępowania ponosi organ, który je prowadzi, może nastąpić tylko na podstawie przepisów szczególnych, które jednoznacznie nałożą na stronę obowiązek pokrycia kosztów postępowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt I OSK 1546/10) – informuje „Rzeczpospolita”.

Ponieważ stroną postępowania administracyjnego jest najczęściej obywatel, stanowisko NSA będzie miało znaczenie także w wielu innych sprawach.

NSA rozpatrywał skargi kasacyjne wojewody małopolskiego od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Do tego właśnie sądu wpłynęły skargi gminy miasta Nowy Targ na decyzje starosty nowotarskiego zaakceptowane przez wojewodę małopolskiego.

Zobowiązywały one Nowy Targ do zwrotu powiatowi nowotarskiemu kosztów postępowania w sprawach o ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawy.

Zgodnie z nią ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości.

Starosta zażądał od gminy miasta Nowy Targ zapłaty za takie operaty szacunkowe. Jego zdaniem zgodnie z przepisami specustawy (art. 22 ust. 1) oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (art. 3 ust. 2, przewidujący, że inwestycje i zarządzanie drogami gminnymi są finansowane z budżetów gmin) koszty takich operatów obciążają stronę, na rzecz której doszło do wywłaszczenia, czyli gminę.

A jednak Nowy Targ wygrał w WSA, NSA zaś oddalił skargi kasacyjne wojewody małopolskiego. Oba sądy podkreśliły, że zgodnie z art. 262 kodeksu postępowania administracyjnego zasadą jest, że koszty postępowania ponosi organ, który je prowadzi. Stronę obciążają tylko koszty wynikłe z jej winy bądź poniesione w jej interesie lub na jej żądanie – pisze „Rzeczpospolita”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.