PARTNER PORTALU
 • BGK

Gminy pójdą do sądów cywilnych

 • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    7 kwietnia 2011 - 13:21
Gminy pójdą do sądów cywilnych

Realizację zadań zleconych finansuje budżet państwa. Gdy gmina otrzyma za mało, może dochodzić całości przed sądem.
Środki z budżetu muszą zostać przyznane gminie w wysokości zapewniającej realizację zadań zleconych – pisze „Rzeczpospolita“.

Dotacje z budżetu otrzymuje też powiat na zadania realizowane przez inspekcje i straże. Kwoty dotacji ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju (art. 49 ust. 3).

Jednocześnie nie ma dalszych przepisów, które określałyby zasady szacowania kosztów realizacji zadań rządowych realizowanych przez samorząd.

Taka sytuacja powoduje, że gminy, powiaty i województwa są zmuszane do realizacji tych zadań niezależnie od wysokości otrzymanych na ten cel środków. Innymi słowy, jednostki samorządu terytorialnego muszą dopłacać do realizacji zadań zleconych z własnych budżetów.

Co ma zrobić powiat, który nie otrzymał wystarczających środków na zadania wykonane przez służby i straże zespolone? Jak wyjaśnia Krzysztof Róg, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (w piśmie z 17 lutego 2011 r.), w takiej sytuacji jednostka ma prawo dochodzić należnego jej świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

Jednostka samorządu terytorialnego powinna dochodzić swojego roszczenia na drodze procesu cywilnego. W ustawie – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nie ma bowiem przepisu, który stanowiłby, że właściwy dla dochodzenia tego typu należności jest sąd administracyjny. Dlatego pozew należy kierować do sądu powszechnego – informuje „Rzeczpospolita“.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • A.Kuźniarski, 2011-04-08 08:22:18

  Pozew zbiorowy samorządów byłby papierkiem lakmusowym na wiarygodność sądów i wolę rządu do rzetelnej wyceny zlecanych samorzadom zadan.
 • MĄŻ ZAUFANIA, 2011-04-07 20:44:18

  Smutne jest to,że czasem brak informacji nie pozwala ocenić aktualną sytuację. Samorządy własnie na taki brak najbardziej cierpią.
 • L.GÓRA, 2011-04-07 14:03:17

  Wersja prawdziwa dla m iasta i poprawiona z wujkiem(szpital) dla postronnych? Sądy muszą być sprawiedliwe! Czasem przypadkowo można mić problemy.