PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy powinny mieć prawo zawierania porozumień ze związkami międzygminnymi

  • pt    29 września 2014 - 14:53
Gminy powinny mieć prawo zawierania porozumień ze związkami międzygminnymi

Grupa posłów SLD proponuje utworzenie nowej formuły współpracy między jst w zakresie organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Proponują nazwanie jej „porozumieniem transportowym”.
W celu organizowania i wspólnego finansowania przewozów, które będąc przewozami wojewódzkimi lub powiatowymi mają charakter wyłącznie lokalny, niezbędne jest zawarcie przez zainteresowane gminy lub powiaty stosownych porozumień albo utworzenie związku komunalnego albo związku powiatów – piszą w projekcie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym posłowie SLD.

Jak podkreślają dopuszczalne jest zawieranie porozumień między gminami, gminy z powiatem lub województwem. Gmina nie może jednak zawrzeć porozumienia ze związkiem komunalnym.

 Czytaj: Darmowa komunikacja. Czy się opłaca?

Wątpliwości budzi także dopuszczalność zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą wchodzącą w skład związku komunalnego a
inną gminą.

Zdaniem posłów w celu rozwiązania tych problemów konieczna jest nowelizacja ustawy o publicznym transporcie drogowym, w taki sposób, aby związki międzygminne mogły zawierać porozumienia ze związkami międzygminnymi, a organizatorem byłby związek, któremu przekazano organizację transportu na określonym obszarze lub liniach komunikacyjnych.

 Czytaj też: Kuszą wyborców bezpłatną komunikacją w miastach

W myśl propozycji posłów związki międzygminne mogły zawierać porozumienia z gminą, która nie jest jego członkiem, a organizatorem byłby związek międzygminny albo ta gmina.

Gmina, która nie jest członkiem związku międzygminnego mogła zawierać porozumienia z gminą, będącą członkiem związku, a powierzone zadanie wykonywałby ten związek międzygminny albo ta gmina.

Wnioskodawcy proponują utworzenie nowej formuły współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Proponuje się nazwanie jej „porozumieniem transportowym”.

Porozumienia transportowe różniłyby się od „zwykłych” porozumień między gminami tym, że przedmiotem takich porozumień może być tylko pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej lub liniach komunikacyjnych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z wyłączeniem organizowania i zarządzania tym transportem w granicach poszczególnych jednostek.

Porozumienia transportowe mogłyby zawierać gmina ze związkiem komunalnym, gmina, która nie jest członkiem związku międzygminnego z gminą, będącą członkiem związku, a także związki komunalne między sobą.

Projekt zmian ustawy w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.