PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy tracą przez brak opodatkowania kanalizacji kablowej

  • GK    1 października 2012 - 07:24
Gminy tracą przez brak opodatkowania kanalizacji kablowej

Brak możliwości opodatkowania kabli w kanalizacji kablowej powoduje nieuzasadnione ubytki w dochodach gmin. Resort finansów obiecuje, że przy ewentualnej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozważy tę kwestię.
Posłowie: Lidia Gądek, Józef Lassota, Anna Nemś i Mirosław Pluta zwrócili uwagę na to, że w obecnie obowiązującym prawie nie ma możliwości opodatkowania umieszczenia kabli w kanalizacji kablowej. To według nich skutkuje znacznym pomniejszeniem dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości w drodze innych „niepodatkowych” ustaw – w tym przypadku ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

– Takie rozwiązanie wydaje się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia społecznego – uważają posłowie, pytając resort finansów o możliwości ewentualnej zmiany przepisów w tej kwestii.

Maciej Grabowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów przypomniał, że ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dokonano zmiany w treści art. 3 ustawy Prawo budowlane poprzez zdefiniowanie pojęcia obiektu liniowego i umieszczenie tego pojęcia w katalogu obiektów zaliczanych do budowli.

Uznano, że jest to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

– W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi pojęcia „budowla” nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy kable ułożone w kanalizacji kablowej podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle – tłumaczy wiceminister.

Także wcześniejsze orzecznictwo sądowe nie było jednolite w tej kwestii, choć przeważał pogląd, że kable stanowią część budowli i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Tymczasem w opinii Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego kable ułożone w kanalizacji kablowej nie stanowiły budowli.

– Zasadność postulatu objęcia podatkiem od nieruchomości kabli ułożonych w kanalizacji kablowej zostanie szczegółowo przeanalizowana, jeżeli zostaną podjęte prace nad nowelizacją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji budowli jako jednego z przedmiotów opodatkowania tym podatkiem – zapowiedział wiceminister Maciej Grabowski. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • ryszard, 2012-10-01 13:50:50

    Złodzieje chcą mieć następną możliwość ograbiania społeczeństwa bo to one zapłaci za ten podatek , telekomunikacja i tak jest już prywatna.