PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy w sprawie wydobycia pieniędzy z kopalni

  • GK/TK    9 lipca 2011 - 09:10
Gminy w sprawie wydobycia pieniędzy z kopalni

13 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski dolnośląskich gmin górniczych, dotyczące zasad ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny.
Do trybunału zwróciły się w tej sprawie: Rada Miejska w Polkowicach, Rada Miejska w Lubinie, Rada Gminy Jerzmanowa, Rada Gminy w Radwanicach oraz Rada Gminy Lubin.

Kwestionowane przepisy dotyczą ustanowionej w art. 84 ustawy Prawo geologiczne i górnicze konstrukcji opłaty eksploatacyjnej, jaką winien uiszczać przedsiębiorca wydobywający kopalinę.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 powyższej ustawy, opłata eksploatacyjna stanowi w 60 proc. dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją.

Wskazany w kwestionowanych przepisach sposób ustalania opłaty eksploatacyjnej, zdaniem wnioskodawców, narusza zasadę odpowiedniego władztwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, łącznie z zasadą uzależniającą zmiany w podziale dochodów publicznych od zmian w zakresie zadań i kompetencji tych jednostek.

Zdaniem wnioskodawców główną przyczyną błędnego ukształtowania praktyki w ustalaniu podstawy wymiaru oraz wyliczaniu kwoty należnej opłaty eksploatacyjnej, opartej na dowolnej wykładni użytego pojęcia „wydobytej kopaliny”, jest brak dostatecznej precyzji ustawowej regulacji dotyczącej sposobu ustalania opłaty zawartej w art. 84 ust. 1 – 7 ustawy.

Brak precyzji, gdy chodzi o element zasadniczy dla konstrukcji daniny publicznej, jakim jest ścisłe określenie jej podstawy wymiaru narusza zasadę określoności przepisów prawnych.

Zgodnie z kwestionowanymi przepisami opłata eksploatacyjna, jako świadczenie publiczne, musi być określona przez ustawę. Ponadto jako świadczenie publiczne, będące daniną publiczną, w części stanowiącej dochód gminy, poddana jest rygorom dotyczącym określenia jej podstawowych elementów w drodze ustawy.

Dotyczy to w szczególności podstawy ustalania opłaty oraz podstawy jej wymiaru jako elementu przedmiotu daniny, a także rodzaju stawki i zasad jej ustalania.

Zdaniem wnioskodawców art. 84 ust. 4 ustawy poprzez zawarte w nim upoważnienia dla Rady Ministrów zawiera przekazanie do regulacji przez akt wykonawczy stawek opłaty eksploatacyjnej, a więc materii zastrzeżonej do regulacji ustawowej, zaś sam sposób konstruowania owej stawki nie został określony, co jest sprzeczne z art. 217 konstytucji.

Narusza to również art. 92 konstytucji, przewidujący obowiązek określenia w upoważnieniu zakresu spraw przekazanych do uregulowania przez rozporządzenie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.