PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy wiejskie przeciwko opłatom za korzystanie z centralnego rejestru zwierząt

  • bad    4 stycznia 2018 - 20:22
Gminy wiejskie przeciwko opłatom za korzystanie z centralnego rejestru zwierząt
Czy gminy zapłacą za korzystanie z centralnego rejestru zwierząt? (Fot. pixabay)

Związek Gmin Wiejskich protestuje przeciwko opłatom za korzystanie z centralnego rejestru zwierząt. Propozycje takie zawarto w projektach ustaw przygotowanych przez PiS oraz PO.
Związek Gmin Wiejskich RP zaopiniował dwa poselskie projekty zmieniające ustawę o ochronie zwierząt. Jeden z nich jest autorstwa PiS, drugi – PO. 

ZGW RP zdecydowanie pozytywnie ocenia propozycję ustawowego obowiązku czipowania zwierząt, jednak protestuje przeciwko opłatom za korzystanie z centralnego rejestru zwierząt.

W opinii Związku czipowanie powinno przyczynić się do „ograniczenia liczby zwierząt nieposiadających właściciela, biegających dziko w terenie, ulegających wypadkom komunikacyjnym, co w konsekwencji powoduje ich cierpienie fizyczne oraz psychiczne, jak również skutkuje wysokimi wydatkami gmin związanymi z wyłapywaniem zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach”.

 – Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy poselskie inicjatywy zmierzające do rozwiązania tego problemu. Wprowadzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii centralnego rejestru psów i kotów, do którego zostaną zgłoszone wszystkie zwierzęta uprzednio oznakowane przez upoważnione służby, na wniosek właścicieli, spowoduje ograniczenie ilości, a może nawet wyeliminowanie zjawiska bezpańskich psów, a także częściowo kotów – podkreśla Związek Gmin Wiejskich RP.

Czytaj też: Będą nowe przepisy dotyczące rejestracji psów i kotów?

Związek zwraca uwagę, że obydwa przedstawione projekty ustaw zakładają odpłatne korzystanie przez jednostki samorządu gminnego z centralnego rejestru znakowanych zwierząt.

Takie rozwiązanie dodatkowo podniesie koszty ponoszone przez gminy związane z wdrażaniem ustawy, dlatego Związek postuluje wyłączenie gmin z obowiązku wnoszenia opłat za udostępnianie danych z rejestru z uwagi na to, iż to właśnie gminy w znacznej mierze obciążone będą kosztami ochrony zwierząt nałożonych niniejszą ustawą i to w odniesieniu do zwierząt domowych jak gospodarskich.

 – Gminy także, jako kluczowi gracze w systemie ochrony zwierząt i zwalczania ich bezdomności, nie mogą występować w roli petenta w stosunku do partnerów systemu. Ciągłość, szybkość i nieograniczony dostęp do bazy rejestrowej będą narzędziem wspierającym skuteczne działania – wyjaśnia ZGW RP.

Zarząd Związku negatywnie ocenia też propozycję zawartą w projekcie PiS dotyczącą zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych. Zdaniem samorządowców, regulacja ta może spowodować upadek kilkuset farm w Polsce nastawionych na hodowlę tych zwierząt, a to skutkować będzie likwidacją miejsc pracy i spadkiem dochodów ludności wiejskiej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.