PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy żądają rekompensaty za negatywne skutki gospodarki leśnej

  • AT    2 kwietnia 2014 - 14:40
Gminy żądają rekompensaty za negatywne skutki gospodarki leśnej

- Lasy są dobrem narodowym i korzyści z nich czerpią wszyscy. Koszty ich utrzymania nie mogą więc spadać tylko na nielicznych - informuje Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
Jak informuje Zrzeszenie województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym regionem w Polsce. Prawie 50% jego powierzchni pokrywają lasy, stanowiące nie tylko kluczowe źródło pozyskania surowca, ale także będące obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo i krajobrazowo.

- Szeroko rozumiana gospodarka leśna oraz związane z nią gałęzie gospodarki zajmujące się przerobem drewna, są źródłem dochodu wielu krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw. Przemysł drzewny odgrywa także istotną role w tworzeniu nowych miejsc pracy, a polskie produkty z drewna stanowią cenny towar eksportowy. Dobra kondycja finansowa branży oraz rosnący popyt na drewno, prowadzą do zwiększenia pozyskania i produkcji. Niesie to ze sobą wiele korzyści, ale wiąże się także z dużymi kosztami i problemami samorządów funkcjonujących na obszarach o  dużym zalesieniu - informują samorządowcy z Zrzeszenia.

Czytaj też:  PiS: Ustawa o Lasach Państwowych naruszyła przepisy konstytucji

Jak wyjaśniają lasy są dobrem narodowym i korzyści z nich czerpią wszyscy, koszty ich utrzymania nie mogą spadać na nielicznych.

- W związku z powyższym naturalnym staje się więc dążenie wielu polskich, a w szczególności lubuskich gmin, do podjęcia dialogu, w celu wypracowania nowych, oraz wyeliminowania niekorzystnych rozwiązań prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie samorządów - apeluje Zrzeszenie.

Dlatego też samorządowcy z Zrzeszenia oczekują regulacji prawnych w następujących obszarach:

- jednakowego traktowania Lasów Państwowych z innymi przedsiębiorstwami państwowymi;

- rekompensowania gminom negatywnych skutków gospodarki leśnej adekwatnie do obciążeń wynikających z utrzymania infrastruktury drogowej, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, szkód łowieckich;

- zrekompensowania gminom utraconych, w związku z ulgami i zwolnieniami, dochodów podatkowych od lasów;

- rzetelnego płacenia podatków - zgodnie ze stanem faktycznego wykorzystania nieruchomości;

- współpracy Lasów Państwowych z gminami w realizowaniu celów publicznych;

- przeznaczania kwot uzyskanych wskutek zmiany ustawy o lasach  z dnia 24 stycznia 2014 r. ( Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 222) na odbudowę dróg lokalnych i uwzględnienie lesistości województw jako czynnika zwiększającego  wysokość  dotacji dla województwa;

- uregulowania własności terenów trwale niezwiązanych z gospodarką leśną a zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.