PARTNER PORTALU
  • BGK

Gorzów Wielkopolski, Jacek Wójcicki: pierwszy budżet nowego prezydenta

  • PAP/em    18 listopada 2015 - 13:32
Gorzów Wielkopolski, Jacek Wójcicki: pierwszy budżet nowego prezydenta

Jacek Wójcicki (fot. Facebook.com)

rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Ewa Sadowska-Cieślak poinformowała, że około 522,5 mln zł dochodów i deficyt na poziomie 4 mln zł przewiduje projekt budżetu Gorzowa Wlkp. na 2016 r. Na inwestycje zapisano prawie 80 mln zł - o 5 mln zł więcej niż przed rokiem.
To pierwszy autorski budżet Jacka Wójcickiego, który przed rokiem został prezydentem tego miasta.

Uchwała budżetowa miasta na 2015 r. została przyjęta już pod rządami Wójcickiego, jednak sam projekt został sporządzony jeszcze podczas kadencji jego poprzednika Tadeusza Jędrzejczaka, który rządził Gorzowem Wlkp. od 1998 do jesieni 2014 r.

„Budżet na 2016 r. definiuje działania, które będą służyły mieszkańcom Gorzowa Wlkp. przez wiele lat. Są to wyzwania, które podniosą standard miasta i życia w nim” - powiedział PAP prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Po stronie wydatków w projekcie budżetu na 2016 r. zapisano prawie 526,6 mln zł.

Torowisko i kanalizacja priorytetem

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2016 r. będzie należała przebudowa torowiska przy ul. Warszawskiej w ramach systemu zrównoważonego transportu miejskiego. Koszt zadania to 9 mln zł. Jest to zarazem największa inwestycja komunikacyjna zaplanowana na przyszły rok.

Kolejne 11 mln zł jako wkład własny zostanie przeznaczone na budowę systemu odprowadzania wód opadowych w zachodniej części miasta. Przebudowy doczekają się ulice: Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Góra Powstańców (prawie 5 mln), ul. Towarowa wraz z przebudową ul. Fabrycznej od skrzyżowania z ul. Towarową do ronda świętego Jerzego (7 mln zł) i Kłosowa (475 tys. zł).

Kolejne 200 tys. zł będzie przeznaczone na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej na budowę północnej obwodnicy Gorzowa celem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto place zabaw i ścieżki rowerowe

Sadowska-Cieślak dodała, że w przyszłym roku, w związku z przygotowywaniem się do nowej perspektywy finansowej, opracowywane będą dokumentacje projektowe na ulice Myśliborską, Kostrzyńską oraz dokumentacja aplikacyjna i projektowa na modernizację torowisk i budowę nowych. 200 tys. zł Gorzów Wlkp. przeznaczy na ścieżki rowerowe.

Ponadto w budżecie zapisano kilkadziesiąt mniejszych kwotowo inwestycji. Na wydatki związane z tzw. budżetem obywatelskim zabezpieczono 2 mln zł; będzie to 9 inwestycji - place zabaw, nieduże kompleksy lekkoatletyczne, ogródek dydaktyczny czy wielopokoleniowa strefa rekreacji. Ponadto powstaną nowe miejsca parkingowe.

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosą około 107,5 mln zł, z czego ponad 72,3 mln zł to szacowane wpływy z podatku od nieruchomości. Z dzierżaw i sprzedaży miasto zamierza uzyskać ponad 9,5 mln zł. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT wyniosą prawie 130,5 mln zł.

Najwyższa subwencja oświatowa

Subwencja ogólna z Budżetu Państwa zasili kasę miejską kwotą 153,2 mln zł. Najwyższa będzie subwencja oświatowa, która zamknie się w kwocie ok. 145 mln zł. Największą pozycją po stronie wydatków miasta jest właśnie oświata i edukacja. W budżecie na 2016 r. na ten cel zapisano prawie 200 mln zł, co oznacza, że samorząd będzie musiał dołożyć do subwencji ok. 55 mln zł z własnej kieszeni.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.