PARTNER PORTALU
  • BGK

Gotowy projekt małopolskiego budżetu

  • PAP    9 listopada 2012 - 15:25
Gotowy projekt małopolskiego budżetu

Wydatki inwestycyjne w wysokości blisko 456 mln zł zostały zaplanowane w projekcie budżetu województwa małopolskiego na 2013 rok przedstawionym przez zarząd województwa. Według władz regionu budżet zostanie przyjęty na sesji sejmiku 19 grudnia.
Dochody województwa zaplanowano na 1,084 mld zł, a wydatki na 1,168 mld zł. Zaplanowano ponad 84 mln zł deficytu budżetowego. Zostanie on sfinansowany przychodami z kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów realizowanych ze środków unijnych, emisji papierów wartościowych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskaźnik skumulowanego zadłużenia Małopolski wyniesie w przyszłym roku około 45 proc.

"Udało nam się spiąć budżet, choć sytuacja nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli chodzi o najważniejszą część po stronie dochodów, czyli wpływów z udziału w podatku od osób prawnych CIT" - ocenił w piątek marszałek województwa Marek Sowa.

Według niego projekt przyszłorocznego budżetu zapewnia finansowanie trwających już inwestycji, jak i rozpoczęcie nowych. Zdaniem Sowy w latach 2013-2014 władze regionu zamierzają przeznaczyć na inwestycje ponad 1 mld zł, z czego prawie 456 mln zł w przyszłym roku, co stanowi 39 proc. wszystkich wydatków.

Wśród dochodów budżetu województwa największą pozycję stanowią udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), które stanowią ponad 34 proc. wszystkich. Zaplanowano je na 82,3 mln zł (PIT) oraz 289 mln zł (CIT). Prawie 341 mln zł przyniosą dotacje na programy unijne, 153 mln zł - subwencja ogólna, a 138 mln zł - dotacje celowe z budżetu państwa.

W projekcie budżetu zaplanowano, że ponad 435 mln zł będą stanowiły wydatki na transport. Władze regionu zainwestują w nowy tabor kolejowy, w latach 2013 - 2014 planowany jest zakup dziesięciu nowych szynobusów. Prowadzonych będzie też ponad 30 inwestycji na drogach wojewódzkich.

Modernizowane będą drogi wojewódzkie nr 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom-Miechów, nr 768 Koszyce - Brzesko oraz nr 964 w Wieliczce. Budowane będą obwodnice: Wojnicza, Gdowa, Olkusza, Wierzchosławic. Rozpocznie się też tworzenie zintegrowanego systemu sterowania ruchem w Małopolsce.

Ponad 52 mln zł zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia. Jak zapowiedział Sowa, jedną z najważniejszych inwestycji w tym obszarze będzie budowa ośrodka psychiatrycznego w Tarnowie o wartości 25 mln zł.

Zakończona ma być budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce.

Zaplanowano też inwestycje w ochronę przeciwpowodziową. W ramach programu budowy zbiorników małej retencji powstaną zbiorniki: Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice oraz Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów. Kontynuowane będą także prace modernizacyjne przy obwałowaniach w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.

W obszarze kultury zaplanowano przebudowę Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, dokończenie budowy Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie oraz projektu Wirtualnych Muzeów Małopolski.

Według zapowiedzi Sowy projekt budżetu zostanie niezwłocznie przesłany pod obrady sejmiku województwa. Dokument powinien zostać przyjęty przez radnych na sesji 19 grudnia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.