PARTNER PORTALU
 • BGK

Grób w domu pod kontrolą sanepidu

 • GK    21 czerwca 2012 - 07:25
Grób w domu pod kontrolą sanepidu

Będzie można trzymać prochy zmarłego w domu. Powiatowy inspektor sanitarny zewidencjonuje takie osoby. Dostanie też prawo kontroli warunków przechowywania urny i – w razie potrzeby – nakazania pogrzebu.
Taką m.in. zmianę przewiduje przygotowany przez posłów SLD projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Przechowywać prochy osoby zmarłej będą mogli: małżonek, osoba, która pozostawała w faktycznym, trwałym wspólnym pożyciu bezpośrednio przed śmiercią, krewni zstępni, przysposobieni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartej linii pokrewieństwa i powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

Dokument przewiduje, że prochy mogą być przechowywane jedynie w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej. Zabronione ma być trzymanie ich w miejscach służących do przechowywania odpadów, w łazienkach, toaletach i ustępach, w pomieszczeniach kuchennych, spiżarniach, piwnicach, garażach i pomieszczeniach magazynowych, w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci do ukończenia 13. roku życia oraz w miejscach znajdujących z się w pobliżu legowisk zwierząt.

Przed przyjęciem prochów na przechowanie osoba uprawniona będzie musiała złożyć powiatowemu inspektorowi sanitarnemu pisemne oświadczenie o miejscu i warunkach, w jakich urna będzie przechowywana.

Inspektor będzie miał pięć dni na ewentualną odmowę przyjęcia oświadczenia, jeżeli osoba uprawniona nie daje gwarancji zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania urny z prochami. Odmowa nastąpi w formie decyzji administracyjnej i będzie oznaczała konieczność niezwłocznego pochowania urny z prochami.

Proponowana nowelizacja daje prawo powiatowemu inspektorowi sanitarnemu do skontrolowania miejsca przechowywania prochów. Jeśli stwierdzi, że treść oświadczenia nie zgadza się ze stanem faktycznym, wyda decyzję o natychmiastowym pochowaniu urny z prochami.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (14)

 • Piotr, 2012-07-06 06:44:06

  co będzie w przypadku, jeśli inspektor sanitarny zezwoli na trzymanie prochów w domu, a po np. 3 latach postanowiłem się przeprowadzić na stałe np. do Francji, Niemiec itp. Ktoś będzie nadzorował przechowywanie prochów? Jaka będzie możliwość przewiezienia urny samolotem? Czy w związku z powyższym tr...zeba wykupić miejsce na cmentarzu? (byłoby bezsensu). Np. bezsensu również płaci się kościelnemu za ślub na którym nie gra.Ale taki jest kościół! Płacić trzeba nawet jak się nie korzysta.  rozwiń
 • Popierający, 2012-07-06 05:56:26

  Na początek - SUPER!!!, powodzenia we wprowadzeniu tego projektu w życie...
 • Balan, 2012-06-28 20:28:03

  To chyba raczej przypadkowa"zbieżność".poglądów na ten temat,prawdaż?