PARTNER PORTALU
  • BGK

Grzywna za zaniedbany trawnik

  • GK    17 grudnia 2012 - 09:18
Grzywna za zaniedbany trawnik

Rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku będzie mogła określić wymagania w zakresie usuwania ze ścian budynku plakatów, napisów lub rysunków oraz utrzymania roślinności na terenie nieruchomości.
Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciele części miast zgłosili, że nie mogą zmusić właścicieli nieruchomości do utrzymywania estetycznego wyglądu elewacji i koszenia trawy.

Jak informuje Związek Powiatów Polskich, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaproponowało nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z projektem rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy będzie mogła określić wymagania w zakresie usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej plakatów, ogłoszeń, napisów lub rysunków oraz utrzymania roślinności na terenie nieruchomości.

Jednocześnie na właścicieli nieruchomości zostanie nałożony obowiązek dbania o estetyczny wygląd nieruchomości, jeżeli w regulaminie zostaną określone szczegółowe zasady dotyczące wymagań w tym zakresie.

Niewykonywanie tego obowiązku zobliguje wójta, burmistrza, prezydenta miasta do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie.

Wykonanie takiej decyzji będzie podlegało egzekucji administracyjnej, w szczególności w przypadku niewykonania decyzji będzie mogła być wymierzona grzywna lub ustalone wykonanie zastępcze.

Właściciele nieruchomości muszą się zatem potencjalnie liczyć z sytuacją, w której gmina - na ich koszt - wykosi im trawę.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.