Ile i dla kogo z rezerwy?

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego otrzymała do zaopiniowania z resortu finansów projekt podziału w 2011 r. kwoty z rezerwy subwencji wyrównawczej. Na co mogą liczyć gminy?

Według stanu na dzień 13 października 2011 r. rezerwa subwencji wynosi niemal 224 mln zł. Środki z rezerwy subwencji, rozdziela się między gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa - dowiadujemy się z dokumentu udostępnionego przez Związek Powiatów Polskich.

Spośród gmin wymienione w projekcie kryteria spełnia 470 jednostek i to one mogą liczyć na prawie 121 mln zł. Środki z rezerwy subwencji trafią także do 112 powiatów, które w 2011 r. nie dokonują wpłat do budżetu państwa, oraz w których wykonane dochody podatkowe za I półrocze 2011 r. powiększone o kwoty części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów przekazane za I półrocze 2011 r. oraz pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa dokonane za I półrocze 2011 r., w przeliczeniu na l mieszkańca, są niższe od 94 proc. średnich dochodów obliczonych w analogiczny sposób dla wszystkich powiatów. Mowa tu o prawie 75 mln zł.

Z kolei 173 powiaty, w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011 r., obliczone na podstawie wykonania wydatków na rodziny zastępcze za I półrocze 2011 r. (powiększone dwukrotnie), jest wyższe o co najmniej 10 tys. zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010 r. otrzymają środki z rezerwy subwencji na kwotę prawie 14 mln zł.

Wreszcie prawie 2, 2 mln zł trafią do województw na utworzenie w 2011r. ośrodków adopcyjnych. Kwoty dofinansowania dla poszczególnych województw przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - informuje Związek Powiatów Polskich.

W dziale multimedia zamieszczamy całość projektu podziału rezerwy subwencji wyrównawczej.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Powiem krótko: dla mnie wszystko !!! Rezerwę zlikwidować!

KHAKI, 2011-11-21 22:39:37 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE