PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile samorządy zyskają na późniejszych emeryturach

  • AW    23 lutego 2012 - 12:58
Ile samorządy zyskają na późniejszych emeryturach

Ministerstwo Finansów opracowało zestawienie pokazujące skutki projektowanej zmiany wieku emerytalnego dla sektora finansów publicznych. Samorządy na pierwszy przypływ gotówki będą musiały poczekać do roku 2015.




Zdaniem MF podwyższenie wielku emerytalnego poprawi stan finansów publicznych i pozwoli na prowadzenie bardziej elastycznej polityki fiskalnej oraz ułatwi osiągniecie trwałej równowagi sektora finansów publicznych. Mając na uwadze postanowienia art. 50 ustawy o finansach publicznych przedstawiono skutki nie tylko dla całego sektora finansów publicznych, ale także osobno dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

O ile budżet centraly powinien skutki te odczuć już w 2013 roku (0,6 mld zł), o tyle samorządy na pierwszy przypływ gotówki będa musiały poczekać do roku 2015 (0,1 mld zł). W roku 2020 do JST wpłynie kwota 1,2 mld zł, w 2030 - 11 mld, a w 2060 r. - 149,4 mld zł.
Pełne zestwaienia MF publikujemy poniżej w dziale Multimedia.

Oszacowane dla ww. podmiotów skutki zmiany wieku emerytalnego są przede wszystkim związane ze zmianami wysokości wpływów podatkowych, które zostały oszacowane przy założeniu stałego udziału podatków do PKB na poziomie zaobserwowanym w 2010 r. oraz z uwzględnieniem zmiany poziomu nominalnego PKB pomiędzy scenariuszem bazowym (bez zmian) i scenariuszem uwzględniającym wyższy wiek emerytalnym.

W oszacowaniu zmian wpływów podatkowych nie uwzględniono ewentualnych zmian systemowych w tym obszarze. W przypadku budżetu państwa, oprócz skutków związanych z wpływami podatkowymi, uwzględniono także skutki finansowe w odniesieniu do wybranych kategorii wydatkowych. Jedna z takich kategorii są wydatki na obronę narodową, które zgodnie z art. 7. pkt. 1 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 1,95% Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego.

Prezentowane skutki nie obejmują pośrednich efektów projektowanych zmian strukturalnych, takich jak obniżenie kosztów obsługi długu, które powinno wynikać z mniejszych potrzeb pożyczkowych państwa, a także z poprawy oceny przez rynki finansowe sytuacji finansów publicznych jako całości, co z kolei powinno przyczynić się do obniżenia rentowności polskich papierów skarbowych. 

W publikowanej poniżej tabeli założono, że zmiana różnicy pomiędzy dochodami ze składek a wydatkami na świadczenie FUS spowoduje równoważne zmniejszenie dotacji z budżetu państwa do FUS. Łączny efekt zmian podniesienia i zrównania wieku emerytalnego zawiera wpływ na budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz FUS (w zakresie większych dochodów z tytułu refundacji składki przekazywanej do OFE), Funduszu Rezerwy Demograficznej, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z uwagi na zasady konstrukcji planu finansowego NFZ, założono neutralny wpływ zmian w tym funduszu na łączny efekt. Poniższe efekty nie uwzględniają zmian w KRUS.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia





×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.