PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile w 2013r. na informatyzację, ile na unijne dotacje

  • PAP    6 września 2012 - 17:40
Ile w 2013r. na informatyzację, ile na unijne dotacje

143 mln zł przewidziano w projekcie budżetu na 2013 r. na zadania związane z informatyzacją; ponad 100 mln zł z tej puli będzie przeznaczone na informatyzację administracji publicznej. Z kolei ponad 75 mld zł zaplanowano na współfinansowanie programów unijnych.
W ramach środków przewidzianych na zadania związane z informatyzacją ponad 100 mln zł zaplanowano na informatyzację administracji publicznej, w tym m.in. 31,5 mln zł na zadania dotyczące informatyzacji w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz blisko 55 mln zł w instytucjach wdrażających programy europejskie.

Według projektu budżetu, w roku 2013 urzędy naczelne i centralne organów administracji rządowej otrzymają na swoje funkcjonowanie nieco ponad 42,6 mln zł.

Czytaj też: Boni: Budżet na 2013 r. ostrożny ale śmiały

Ponadto zgodnie z projektem na wydatki związane z łącznością przeznaczono ponad 21,7 mln zł. W kwocie tej zawierają się m.in. nieco ponad 2 mln zł przeznaczone na działalność operatorów pocztowych oraz niecałe 3 mln zł przeznaczone na zadania z zakresu telekomunikacji.

Prawie 16 mln zł zaplanowano na zadania wiązane z łącznością, dotyczące urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Z kolei ponad 75 mld zł zaplanowano w projekcie budżetu na 2013 rok na współfinansowanie programów unijnych, m.in. Wspólnej Polityki Rolnej czy inwestycji w ramach Funduszu Spójności. Projekt opublikowało w czwartek na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów.

Budżet środków europejskich obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków europejskich - w ramach funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

Jak założył rząd w opublikowanym w czwartek dokumencie, dochody w budżecie środków europejskich wyniosą 81 mld 403 mln 652 tys. zł. Największą część tej sumy stanowią dochody z tytułu realizacji zadań w ramach programów operacyjnych, które oszacowano na 57 mld 399 mln 442 tys. zł, oraz Wspólnej Polityki Rolnej - 23 mld 506 mln 660 tys. zł.

Wśród zaplanowanych na 75 mld 249 mln 104 tys. zł wydatków 38 mld 215 mln 446 tys. zł przeznaczono na realizację projektów z szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych i czterech centralnych - Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko i Rozwój Polski Wschodniej. Pieniądze trafią też na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pozostałe wydatki ujęto w rezerwach celowych. "Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. (...) Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu budżetu.

Najwyższe wydatki budżetu środków europejskich będę związane z realizacją Wspólnej Polityki - wyniosą one 11 mld 362 mln 392 tys. zł oraz z realizacją inwestycji w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko - 10 mld 939 mln 620 tys. zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.