PARTNER PORTALU
  • BGK

Informacja dla JST o nowym obowiązku sprawozdawczym nałożonym na organy podatkowe

  • bad    28 stycznia 2018 - 06:00
Informacja dla JST o nowym obowiązku sprawozdawczym nałożonym na organy podatkowe
Informacje będą przesyłane za pośrednictwem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej JST BeSTi@ (Fot. Pixabay)

Ostatnie nowelizacje przepisów nakładają na organy podatkowe nowy obowiązek sprawozdawczy. Informacje będą przesyłane do resortu finansów za pośrednictwem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.
Ministerstwo Finansów przypomina samorządom, że 6 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a 12 stycznia 2018 r. przepisy rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Nowe przepisy od 2018 r. nakładają na organy podatkowe nowy obowiązek sprawozdawczy.

Czytaj też: Dochody z podatków: Przepaść pomiędzy najbogatszym a najbiedniejszym województwem

Zgodnie z art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zobowiązane są do corocznego sporządzania sprawozdania o:

- wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym,

- zagregowanych informacjach o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym oraz podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

Resort finansów dodaje, że sprawozdanie będzie składało się z dwóch części w formie dokumentu elektronicznego. Będzie przekazywane za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w postaci elektronicznej z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Nowa funkcjonalność w tym systemie zostanie udostępniona z początkiem lutego 2018 r.

W 2018 r. pierwsza część sprawozdania dotycząca stawek podatku od nieruchomości oraz średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna - które służą do wymiaru podatków w 2018 r. - powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do dnia 28 lutego.

W kolejnych latach będzie obowiązywał wcześniejszy termin, który przepisami rozporządzenia został określony na 10 stycznia danego roku podatkowego.

Druga część sprawozdania dotycząca podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, w tym podstaw opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin - wykazywanych według stanu ewidencji podatkowej nieruchomości na 30 czerwca roku podatkowego, w którym sporządzane jest drugie sprawozdanie - w 2018 r. i w kolejnych latach powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej izby obrachunkowej do 20 lipca danego roku podatkowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.