PARTNER PORTALU
  • BGK

Inkasenci nie mogą być anonimowi

  • GK    31 marca 2012 - 07:53
Inkasenci nie mogą być anonimowi

Inkasenta nie wyznacza wójt, tylko – w drodze uchwały – rada gminy. Powinna w niej wymienić go z imienia i nazwiska, bo podatnik ma prawo wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku.
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który uznał argumenty prokuratora skarżącego uchwałę rady gminy, wyznaczającą na inkasenta bliżej nieokreślonego pracownika urzędu gminy.

Tymczasem w przypadku, gdy inkasentem jest osoba fizyczna, rada gminy powinna jednoznacznie wskazać inkasenta w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości, na kogo obowiązek inkasenta został nałożony, czyli wymienić go z imienia i nazwiska. Według prokuratora, podatnik ma prawo wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. W jego ocenie niedopuszczalne jest ogólne nakładanie obowiązków pobierania opłaty targowej w drodze inkaso na wyznaczonych w późniejszym czasie pracowników.

Opisana nieprawidłowość jest sprzeczna z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ rada gminy w uchwale ograniczyła się jedynie do stwierdzenia, że inkasentami są „wyznaczeni pracownicy urzędu gminy w ramach obowiązków służbowych”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zgodził się ze stanowiskiem prokuratora i potwierdził, że z treści tego zapisu nie wynika, kto faktycznie jest inkasentem, a powinno.

– Takie rozwiązanie, z uwagi na powierzenie wykonania uchwały wójtowi, faktycznie spowodowało przekazanie organowi wykonawczemu uprawnień do określenia inkasentów, mimo przyznania przez ustawodawcę tej kompetencji wyłącznie organowi stanowiącemu gminy, czyli radzie gminy – orzekł sąd, uznając skargę prokuratora za zasadną. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • mieszk. gm.turystycznej, 2012-04-10 10:00:56

    Jak nalezy rozumieć obowiązek okreslenia z imienia i inazwiska inkasentów w przypadku, gdy Rada Gminy wyznacza na inkasentów opłaty miejscowej włascicieli ośrodków wczasowych, kwater prywatnych, wynajmujących pokoje w okresie letnim ? Z treści uchwały wynika wyraźnie, kto jest inkasentem bez podania... imienia i nazwiska, czy taka forma jest prawidłowa? Czy z tak sprecyzowanego prawa miejscowego wynika obowiązek pobierania opłaty miejscowej od wczasowiczów przez inkasentów - włascicieli w/w obiektów?  rozwiń