PARTNER PORTALU
  • BGK

Inkasent nie skasuje za śmieci

  • GK    7 stycznia 2013 - 13:02
Inkasent nie skasuje za śmieci

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i określenia inkasentów.
Takie stanowisko zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, rozpoznając zapytanie wójta Macieja Lubeckiego z gminy Miedziana Góra.

Czytaj też: Śmieci tematem nr 1

Wójt Miedzianej Góry, powołując się na opinie prawne, chciał, by opłaty za śmieci pobierali inkasenci. Uważał, że wówczas ich ściągalność będzie najwyższa, co poprawi budżet gminy. W związku z tym zamierzał drogą uchwały rady gminy określić termin, częstość i tryb uiszczania opłat za śmieci.

Argumentował, że w Miedzianej Górze od wielu lat inkasenci pobierają podatek od nieruchomości, rolny i leśny, więc bez większych problemów mogliby ściągać opłaty za śmieci.

W ocenie Izby określenie w uchwale rady możliwości poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wskazanie inkasentów jest pozbawione podstawy prawnej. Taka uchwała, zdaniem Izby, stanowiłaby naruszenie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto Izba wyjaśniła, że z przepisu art. 9 Ordynacji podatkowej wynika, że inkasentem jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania podatku (również opłaty) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Obowiązek ten - tłumaczy Izba - wynika z przepisów regulujących poszczególne rodzaje podatków i opłat, które przewidują możliwość pobierania danego podatku czy opłaty w drodze inkasa i ustanowienia inkasentów.

Tymczasem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach takiej możliwości nie przewiduje.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • toni, 2013-01-07 19:37:20

    męczące jest takie bezsensowne wysłuchiwanie pyskówek od ludzi. zawsze trzeba być dyspozycyjnym żeby się przypadkiem ktoś nie obraził - to podejście małolata z tą różnicą, że dziecku da się wytłumaczyć, a dorosły ma już swoje racje i nie słucha
  • samorządowiec - praktyk, 2013-01-07 15:52:16

    Art. 6q. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Tak więc nie ma formalno - prawnych przeszk...ód, ażeby opłaty śmieciowe były zbierane przez inkasentów. moim zdaniem stanowisko RIO w Kielcach jest błedne.  rozwiń