Inkasent nie skasuje za śmieci

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i określenia inkasentów.
Inkasent nie skasuje za śmieci

Takie stanowisko zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, rozpoznając zapytanie wójta Macieja Lubeckiego z gminy Miedziana Góra.

Czytaj też: Śmieci tematem nr 1

Wójt Miedzianej Góry, powołując się na opinie prawne, chciał, by opłaty za śmieci pobierali inkasenci. Uważał, że wówczas ich ściągalność będzie najwyższa, co poprawi budżet gminy. W związku z tym zamierzał drogą uchwały rady gminy określić termin, częstość i tryb uiszczania opłat za śmieci.

Argumentował, że w Miedzianej Górze od wielu lat inkasenci pobierają podatek od nieruchomości, rolny i leśny, więc bez większych problemów mogliby ściągać opłaty za śmieci.

W ocenie Izby określenie w uchwale rady możliwości poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wskazanie inkasentów jest pozbawione podstawy prawnej. Taka uchwała, zdaniem Izby, stanowiłaby naruszenie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto Izba wyjaśniła, że z przepisu art. 9 Ordynacji podatkowej wynika, że inkasentem jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania podatku (również opłaty) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Obowiązek ten - tłumaczy Izba - wynika z przepisów regulujących poszczególne rodzaje podatków i opłat, które przewidują możliwość pobierania danego podatku czy opłaty w drodze inkasa i ustanowienia inkasentów.

Tymczasem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach takiej możliwości nie przewiduje.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

męczące jest takie bezsensowne wysłuchiwanie pyskówek od ludzi. zawsze trzeba być dyspozycyjnym żeby się przypadkiem ktoś nie obraził - to podejście małolata z tą różnicą, że dziecku da się wytłumaczyć, a dorosły ma już swoje racje i nie słucha

toni, 2013-01-07 19:37:20 odpowiedz

Art. 6q. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Tak więc nie ma formalno - prawnych przeszk...ód, ażeby opłaty śmieciowe były zbierane przez inkasentów. moim zdaniem stanowisko RIO w Kielcach jest błedne. rozwiń

samorządowiec - praktyk, 2013-01-07 15:52:16 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU