PARTNER PORTALU
  • BGK

Instrukcja kancelaryjna do konsultacji

  • ZWI    11 lipca 2011 - 20:21

Do połowy września resort spraw wewnętrznych chce przygotować nowy projekt rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Swoje uwagi i propozycje samorządy mogą przesyłać do końca lipca.
W związku z sygnalizowanymi postulatami wskazującymi na potrzebę przeglądu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140), a zwłaszcza jednolitych rzeczowych wykazów akt, stanowiących załączniki nr 2-5 do tego rozporządzenia oraz realizując zobowiązanie podjęte na spotkaniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 20 grudnia 2010 r., udostępniamy do pobrania arkusze kalkulacyjne do wykorzystania w celu zgłoszenia zmian.

Swoje uwagi samorządy mogą przesyłać elektronicznie w postaci plików .xls lub .ods, stanowiących wypełnione danymi wspomniane arkusze do pobrania. Pliki należy podpisać podpisem elektronicznym upoważnionego przedstawiciela urzędu, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

MSWiA zaznacza, żeby przy zgłaszaniu propozycji do jednolitych rzeczowych wykazów akt samorządy kierowały się potrzebą uniwersalności wykazów akt (tak by były „odporne” na ciągle zmieniające się przepisy prawa) a nie literalnego dostosowania ich do istniejących przepisów. Chodzi o to, aby nie trzeba było zmieniać rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów za każdym razem, gdy pojawi się nowe zadanie.

Formularze wraz z instrukcją wypełniania są dostępne na stronie: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/9170/ Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.