Integracja instytucji kontroli podatkowej i skarbowej – Balcerowicz chce rewolucji w prawie podatkowym

Forum Obywatelskiego Rozwoju (fundacja Leszka Balcerowicza) tworzy obywatelski projekt pt. „Lepszepodatki.pl”. Efektem ma być zupełnie nowa Ordynacja Podatkowa o randze Kodeksu Podatkowego.
Integracja instytucji kontroli podatkowej i skarbowej – Balcerowicz chce rewolucji w prawie podatkowym
Fundacja Leszka Balcerowicza tworzy obywatelski projekt pt. „Lepszepodatki.pl” (fot. PTWP)

- System podatkowy w naszym kraju jest katastrofalny - twierdzą przedstawiciele FOR i przywołują badania Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju z których wynika, że 86 państw na świecie ma system podatkowy bardziej przyjazny działalności gospodarczej niż Polska. Systemy lepsze od naszego wypracowały m.in. Tunezja, Bangladesz, Mongolia, Namibia i Bhutan.

Dlatego też Forum Obywatelskiego Rozwoju rozpoczęło proces obywatelskiego wypracowywania niezbędnych reform. - Naszym celem jest zainicjowanie prac w dziedzinach dotychczas nieobjętych planami rządu oraz zadbanie o ich właściwy przebieg tam, gdzie rząd planuje zmiany. Chcemy wspólnie z innymi organizacjami wypracować dobre rozwiązania i działać w celu ich szybkiego przyjęcia – czytamy w stanowisku fundacji Leszka Balcerowicza (publikujemy je w dziale Multimedia).

Wśród najważniejszych kwestii w projekcie FOR znalazły się:

- zawężenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy,
 
- uzupełnienie zasad ogólnych prawa podatkowego zwłaszcza o zasadę in dubio pro tributario oraz przeciwdziałanie próbom wprowadzenia do tekstu ustawy zasady obejścia prawa podatkowego,
 
- wprowadzenie Karty Rzetelnego Podatnika,
 
- zmiany w przepisach dotyczących powstania zobowiązania podatkowego, zwłaszcza: 1. wprowadzenie możliwości odstąpienia od dokonywania nieekonomicznego wymiaru podatku, 2. wyłączenie możliwości naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego, 3. wprowadzenie zasady, iż zabezpieczenie zobowiązania wygasa z mocy prawa, jeśli uchylona zostaje podstawa zabezpieczenia, 4. dostosowanie odpowiedzialności członków zarządów spółek za zobowiązania podatkowe do zakresu odpowiedzialności tych osób wynikającej z prawa upadłościowego i naprawczego,
 
- zmiana reguł dotyczących instytucji przedawnienia, zwłaszcza: 1. eliminacja możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek dokonania zabezpieczenia przez organ podatkowy, 2. wykreślenie wszczęcia postępowania karno-skarbowego z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 3. wyeliminowanie możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, jeśli następnie okazałoby się, iż środek ten zastosowany został wadliwie,
 
- przekształcenie instytucji indywidualnych ulg i zwolnień podatkowych w powszechną i indywidualną redukcją zobowiązania podatkowego, opartą na dużo bardziej obiektywnych kryteriach,
 
- eliminacja autonomii właściwego postępowania podatkowego względem postępowania administracyjnego,
 
- zwiększenie funkcjonalności bazy wiedzy portalu podatkowego, aby stała się ona atrakcyjną alternatywą dla indywidualnych interpretacji podatkowych; wzmocnienie instytucji interpretacji ogólnych,
 
- integracja instytucji kontroli podatkowej i skarbowej,
 
- wprowadzenie reguł dotyczących konsultacji zmian prawa podatkowego,
 
- stworzenie systemu bodźców dla osób zatrudnionych w aparacie skarbowym do działania według najwyższych standardów merytorycznych: szczególne zasady zatrudniania, premiowania i awansów pracowników aparatu skarbowego.

Obecne założenia są konsultowane z wieloma środowiskami. Uruchamiana została też strona internetową lepszepodatki.pl, przez którą każdy może zgłosić swoje uwagi. Inicjatywa jest ciekawa tym bardziej, że pod koniec marca 2015 roku Komisja Kodyfikacyjna powołana przez Ministerstwo Finansów ma przedstawić założenia nowej ordynacji podatkowej.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

to ten doktryner jeszcze nie na Ukrainie,znowu chce mącic w Polsce,już wystarczająco zaszkodził polskiej gospodarce,koleś na Ukrainę,a najlepiej do USA to twój wzorzec

jerzy, 2015-03-11 11:17:00 odpowiedz

Systemy lepsze od polskiego wypracowały m.in. Tunezja, Bangladesz, Mongolia,
Namibia i Bhutan. A ten niby nasz system wypracował nikt inny, jak właśnie leszek balcerowicz. Temu panu już podziękujmy, niech nam czasem znowu nie doradza. Wiemy co z tego doradztwa może wyniknąć. Niech doradza Ukr
...ainie, chociaż szkoda Ukrainy, bo i ją wyniszczy gospodarczo jak Polskę. rozwiń

misy, 2015-03-11 10:22:13 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE