PARTNER PORTALU
  • BGK

Inwestycje rzetelnie, w przetargach błędy

  • Łukasz Kuś    1 kwietnia 2011 - 20:58

Najwyższa Izba Kontroli zbadała samorządowe inwestycje współfinansowane przez UE w latach 2004 - 2007. Projekty zrealizowano prawidłowo jednak w przetargach były nieprawidłowości, także o charakterze korupcjogennym.
NIK objęła kontrolą 80 inwestycji zrealizowanych przez 36 gmin z 12 województw. Były to min. budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, szkół i basenów, a ich łączna wartość wyniosła 219 mln zł. Na realizację tych projektów UE przekazała  dofinansowanie w wysokości 128 mln zł.

Kontrole wykazały, że inwestycje gminne realizowano zgodnie z założeniami. Projekty były rzetelnie i terminowo przygotowane oraz prawidłowo zaplanowane. Zapewniono właściwy nadzór nad ich realizacją oraz w większości skontrolowanych zadań dochowano terminów ich realizacji. Samorządy dobrze gospodarowały pieniędzmi na inwestycje, a w wyniku realizacji zadań osiągnięto zamierzone cele oraz zachowano właściwości użytkowe wybudowanych obiektów .

Gorzej natomiast wygląda ocena samych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. NIK stwierdziła nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu przetargów. Postępowania te przeprowadzono w sposób nierzetelny oraz z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W sześciu przypadkach nieprawidłowości przy przetargach miały wpływ na wybór wykonawcy. Najwyższa Izba Kontroli uważa, że wystąpił tam korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania.

- W pięciu gminach nieprawidłowości dotyczyły m.in. wszczęcia postępowań pomimo braku aktualnych kosztorysów inwestorskich, nieodrzucenia ofert pomimo zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia i udzielenia dodatkowego zamówienia wykonawcy wyłonionemu w trybie z wolnej ręki (pomimo braku przesłanek) wyżej wymienione nieprawidłowości stanowiły rażące przykłady dowolności postępowania - czytamy w raporcie NIK.

Kolejne nieprawidłowości polegały na nieuzasadnionym wydłużaniu przez gminy terminów wykonania zadań przez wykonawców, nienaliczaniu i niedochodzeniu kar umownych od wykonawców lub dochodzeniu tych należności w  wysokościach niższych niż wynikające z prawidłowego obliczenia.

Stwierdzono ponadto, że w 16 gminach roboty budowlane realizowano bez wymaganych zgłoszeń, pozwoleń lub zawiadomień do właściwych organów nadzoru budowlanego.

Raport dostępny jest poniżej w dziale Multimedia

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.