Izby wytrzeźwień po wyroku

Do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokument ma dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Izby wytrzeźwień po wyroku

Trybunał stwierdził, że w dotychczasowym upoważnieniu ustawowym do wydania przez ministra rozporządzenia wykonawczego brak jest dostatecznych wytycznych dotyczących ustalania opłaty za pobyt w izbie.

Czytaj też: Opłaty z pobyt w izbie wytrzeźwień niekonstytucyjne

Według trybunału, upoważnienie dotyczy określenia wysokości opłaty, a więc daniny publicznej innej niż podatek, dlatego wytyczne mogą polegać na wskazaniu jedynie jej maksymalnej i minimalnej stawki, pozostawiając wyznaczenie konkretnych stawek innym organom.

„Ustawodawca powinien jednak ponadto wyczerpująco unormować zasady kalkulacji tych należności, aby wyeliminować dowolność podczas określania ich ostatecznej wysokości" - argumentowali sędziowie.

Czytaj też: Miasta skazane na wytrzeźwiałki?

Dlatego w senackim projekcie nowelizacji ustawy proponuje się zapis, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w drodze uchwały wysokość opłaty związanej z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej bądź wskazanej przez samorząd lub w jednostce policji.

Opłata nie może być wyższa niż 350 zł i powinna zapewniać pokrycie całkowitych kosztów pobytu jednej osoby w tych placówkach, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów ich działalności.

Zapisana w dokumencie maksymalna wysokość opłaty pochodzi z prognoz Ministerstwa Zdrowia prezentowanych w trakcie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłaty na poziomie 250 zł.

Czytaj też: Nocleg w izbie wytrzeźwień może być droższy

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU