Jacek Sasin: niezbędna jest konsolidacja finansów publicznych

– Reformy finansów publicznych powinny być kontynuowane; niezbędne są działania na rzecz ich trwałej konsolidacji i poprawy ich struktury – uważa szef komisji finansów Jacek Sasin.
Jacek Sasin: niezbędna jest konsolidacja finansów publicznych
Ubiegłoroczny deficyt państwa okazał się o prawie 15 proc. (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł. Fot. Pixabay.com

Przedstawiając 20 lipca w Sejmie sprawozdanie komisji z wykonania budżetu państwa w 2015 r. Jacek Sasin podkreślił, że w 2015 roku Polska po raz pierwszy od lat spełniała kryteria fiskalne obowiązujące w unii gospodarczej i walutowej.

– To należy uznać za zjawisko korzystne. Z drugiej jednak strony w finansach publicznych Polski występują nadal słabości. Dlatego proces reform finansów publicznych powinien być kontynuowany. Nadal niezbędne są działania na rzecz trwałej konsolidacji i poprawy struktury polskich finansów publicznych – wskazał.

Jak mówił, budżet 2015 roku był realizowany w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

– Wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 3,6 proc. i był wyższy od zakładanego o 0,2 pkt proc. Był także dwukrotnie wyższy niż w Unii Europejskiej, gdzie wyniósł około 2 proc. – zaznaczył Jacek Sasin.

Zwrócił jednak uwagę, że tempo wzrostu, jak również dynamika wpływów budżetowych były w ubiegłym roku niestabilne. Dlatego – jak podkreślił – nowy rząd, mając niepokojące dane z wykonania budżetu za okres trzech kwartałów (2015 r.), a w niektórych przypadkach za 11 miesięcy, był zmuszony dokonać nowelizacji budżetu.

– Celem nowelizacji było zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami dużo niższych niż planowano wpływów podatkowych, zwłaszcza z podatku VAT. Ponadto celem było zmniejszenie i urealnienie wydatków, biorąc pod uwagę m.in. zgłoszone blokady środków i zmniejszenia transferów, jak również zabezpieczenie środków na Wspólną Politykę Rolną – tłumaczył Jacek Sasin.

Zauważył ponadto, że mimo „umiarkowanie sprzyjającej sytuacji globalnej, sytuacja gospodarcza Polski ukształtowała się w 2015 roku w sposób dość korzystny, ułatwiając realizację budżetu”.

– Sprzyjała temu głównie dynamika popytu krajowego – dodał Jacek Sasin.

Podczas tego posiedzenia Sejmu posłowie zdecydują o udzieleniu absolutorium rządowi za wykonanie budżetu państwa w minionym roku. W przyjętym wcześniej przez rząd sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2015 r. napisano, że w zeszłym roku do kasy państwa wpłynęły dochody w wysokości 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł. Ubiegłoroczny deficyt okazał się o prawie 15 proc. (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Powinniśmy zmierzać do deficytu zero, aby mniejsza liczba pracowników nie musiała spłacać w przyszłości długów za dziadków i rodziców.

w.potega@neostrada.pl, 2016-07-21 11:33:38 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU