PARTNER PORTALU
  • BGK

Jacek Sasin: niezbędna jest konsolidacja finansów publicznych

  • PAP/JL    20 lipca 2016 - 10:03
Jacek Sasin: niezbędna jest konsolidacja finansów publicznych
Ubiegłoroczny deficyt państwa okazał się o prawie 15 proc. (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł. Fot. Pixabay.com

– Reformy finansów publicznych powinny być kontynuowane; niezbędne są działania na rzecz ich trwałej konsolidacji i poprawy ich struktury – uważa szef komisji finansów Jacek Sasin.
Przedstawiając 20 lipca w Sejmie sprawozdanie komisji z wykonania budżetu państwa w 2015 r. Jacek Sasin podkreślił, że w 2015 roku Polska po raz pierwszy od lat spełniała kryteria fiskalne obowiązujące w unii gospodarczej i walutowej.

– To należy uznać za zjawisko korzystne. Z drugiej jednak strony w finansach publicznych Polski występują nadal słabości. Dlatego proces reform finansów publicznych powinien być kontynuowany. Nadal niezbędne są działania na rzecz trwałej konsolidacji i poprawy struktury polskich finansów publicznych – wskazał.

Jak mówił, budżet 2015 roku był realizowany w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

– Wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 3,6 proc. i był wyższy od zakładanego o 0,2 pkt proc. Był także dwukrotnie wyższy niż w Unii Europejskiej, gdzie wyniósł około 2 proc. – zaznaczył Jacek Sasin.

Zwrócił jednak uwagę, że tempo wzrostu, jak również dynamika wpływów budżetowych były w ubiegłym roku niestabilne. Dlatego – jak podkreślił – nowy rząd, mając niepokojące dane z wykonania budżetu za okres trzech kwartałów (2015 r.), a w niektórych przypadkach za 11 miesięcy, był zmuszony dokonać nowelizacji budżetu.

– Celem nowelizacji było zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami dużo niższych niż planowano wpływów podatkowych, zwłaszcza z podatku VAT. Ponadto celem było zmniejszenie i urealnienie wydatków, biorąc pod uwagę m.in. zgłoszone blokady środków i zmniejszenia transferów, jak również zabezpieczenie środków na Wspólną Politykę Rolną – tłumaczył Jacek Sasin.

Zauważył ponadto, że mimo „umiarkowanie sprzyjającej sytuacji globalnej, sytuacja gospodarcza Polski ukształtowała się w 2015 roku w sposób dość korzystny, ułatwiając realizację budżetu”.

– Sprzyjała temu głównie dynamika popytu krajowego – dodał Jacek Sasin.

Podczas tego posiedzenia Sejmu posłowie zdecydują o udzieleniu absolutorium rządowi za wykonanie budżetu państwa w minionym roku. W przyjętym wcześniej przez rząd sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2015 r. napisano, że w zeszłym roku do kasy państwa wpłynęły dochody w wysokości 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł. Ubiegłoroczny deficyt okazał się o prawie 15 proc. (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2016-07-21 11:33:38

    Powinniśmy zmierzać do deficytu zero, aby mniejsza liczba pracowników nie musiała spłacać w przyszłości długów za dziadków i rodziców.