PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak Fitch Ratings ocenił Rybnik?

  • AW    2 lipca 2015 - 15:21
Jak Fitch Ratings ocenił Rybnik?

Centrum Rybnika (fot. K. Sitek/rybnik.pl)

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Rybnik na poziomie ‘A+(pol)’. Agencja ratingowa podkreśla, że budowa regionalnej drogi ekspresowej przez Rybnik będzie miała istotny wpływ na program inwestycyjny miasta w latach 2016-2020
Perspektywa oceny jest stabilna. Rating bierze pod uwagę prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego w związku z finansowaniem nowych inwestycji. Rating uwzględnia ryzyko wyższej obsługi zadłużenia w latach 2015-2017, łagodzone dzięki dobrej sytuacji płynnościowej i ostrożnemu zarządzaniu finansami Miasta.

Główne czynniki ratingu Rybnika

Fitch spodziewa się, że w latach 2015-2017 Rybnik utrzyma marżę operacyjną na poziomie około 11-12 proc. Agencja zakłada, że miasto będzie kontynuować skuteczną kontrolę wydatków operacyjnych, jak to robiło w przeszłości. Wyniki operacyjne Rybnika utrzymują się od lat na dobrym poziomie. W 2014r. Rybnik odnotował bardzo wysoką marżę w wysokości 15,4 proc.lecz po odliczeniu dochodów o charakterze jednorazowym w wysokości 25 mln zł (np. z tytułu VAT, odszkodowań) marża wyniosłaby 11,3 proc. czyli nieco mniej niż średnia 12-13 proc. uzyskana w latach 2011-2013.

W 2015 r. Fitch spodziewa się, że Rybnik zakończy bieżące inwestycje i wyda na ten cel 110 mln zł, czyli 16 proc. wydatków ogółem. Inwestycje będą finansowane ze źródeł własnych miasta i z dotacji unijnych. Agencja prognozuje, że w latach 2016-2017 wydatki majątkowe miasta będą wynosiły około 300 mln zł lub 20 proc.wydatków ogółem, finansowane z nadwyżki bieżącej i dochodów majątkowych oraz w około 15 proc.długiem.

Budowa regionalnej drogi ekspresowej przez Rybnik (koszt około 600 mln zł), jeszcze ostatecznie niezatwierdzona, będzie miała istotny wpływ na program inwestycyjny miasta w latach 2016-2020.

Zadłużenie miasta

Pomimo prognozowanego wzrostu zadłużenia dług bezpośredni w latach 2015-2017 powinien pozostać poniżej 20 proc. dochodów bieżących, co jest zgodne z naszym scenariuszem bazowym. Fitch oczekuje, że zadłużenie Rybnika wzrośnie z 58 mln zł na koniec 2014r. do około 110 mln zł w 2017r. Miasto zamierza zaciągnąć od międzynarodowej instytucji finansowej długoterminową pożyczkę z korzystnym harmonogramem spłat, co zmniejszyłoby presję na obsługę zadłużenia w budżecie Miasta.

Obsługa zadłużenia Rybnika wzrośnie z 25 proc.nadwyżki operacyjnej w 2014 r. do 31 proc. w 2017r., co wynika głównie z harmonogramu wykupu obligacji. Zadłużenie bezpośrednie Rybnika w 70proc. stanowią obligacje, które będą wykupywane odpowiednio w kwocie 12 mln zł w 2015r., 14 mln zł w 2016r. oraz 14,5 mln zł w 2017r. Wysoka nadwyżka operacyjna, która według prognoz powinna przewyższać obsługę zadłużenia ponad trzykrotnie oraz oczekiwana dobra sytuacja płynnościowa ograniczają ryzyko wynikające z wyższych kwot wykupu obligacji.

Fitch oczekuje, że w latach 2015-2017 płynność Rybnika pozostanie dobra. Stan konta na koniec 2014r. wyniósł ponad 67 mln zł i wzrósł do 106 mln zł na koniec kwietnia 2015r. Miasto ma wystarczające środki na sfinansowanie zobowiązań. Dodatkowo stan środków na rachunku był ponad dwukrotnie wyższy niż obsługa długu wynoszącą 24 mln zł w 2014r. Podobnie jak w latach 2012-2013 dochody odsetkowe Miasta przekroczyły koszty odsetkowe redukując tym presję na jego budżet.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.