Jak nie stracić wadium przetargowego

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3 proc. wartości szacunkowej zamówienia.
Jak nie stracić wadium przetargowego
Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie PZP.

Czytaj też: Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego

Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy, co do wyboru jednej (bądź kilku) z dopuszczonych form wniesienia wadium.

Wadium przetargowe podlega zawsze zwrotowi z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Najczęściej zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złoży dokumentów wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).

W przypadku gdy wykonawca składając ofertę przetargową nie dysponuje dokumentami wymaganymi postanowieniami SIWZ powinien liczyć się z możliwością utraty wadium.

Może bowiem dojść do sytuacji w której po otrzymaniu wezwania, skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego działającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia brakującego dokumentu wykonawca wezwany nie jest wstanie dokumentu spełniającego kryterium ważności na dzień składania ofert przedstawić.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU