PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak nie stracić wadium przetargowego

  • Marek Okniński (komunikaty.pl)    2 lipca 2012 - 15:57
Jak nie stracić wadium przetargowego

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3 proc. wartości szacunkowej zamówienia.
Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie PZP.

Czytaj też: Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego

Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy, co do wyboru jednej (bądź kilku) z dopuszczonych form wniesienia wadium.

Wadium przetargowe podlega zawsze zwrotowi z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Najczęściej zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złoży dokumentów wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).

W przypadku gdy wykonawca składając ofertę przetargową nie dysponuje dokumentami wymaganymi postanowieniami SIWZ powinien liczyć się z możliwością utraty wadium.

Może bowiem dojść do sytuacji w której po otrzymaniu wezwania, skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego działającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia brakującego dokumentu wykonawca wezwany nie jest wstanie dokumentu spełniającego kryterium ważności na dzień składania ofert przedstawić.

<!-- pagebreak //-->

Wykonawca powinien jednak pamiętać, że podstawa do zatrzymania wadium zachodzi wyłącznie w przypadku zawinionego zaniechania złożenia żądanych dokumentów przez wezwanego wykonawcę.

W wyroku Sądu Najwyższego wskazano przesłanki, według których należy oceniać zasadność zatrzymania wadium przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych należy interpretować z uwzględnieniem reguł wykładni celowościowej. Celem wprowadzenia art. 46 ust. 4a ustawy PZP było przeciwdziałanie zmowie wykonawców.

W konsekwencji zatrzymanie wadium może nastąpić jedynie wówczas, gdy dokument w ogóle nie został złożony, nie zaś w sytuacji gdy jest obarczony wadami. O istnieniu ryzyka zmowy wykonawców, można mówić w przypadku całkowitej bierności wykonawcy, gdyby umyślnie i celowo nie podporządkował się wezwaniu zamawiającego.

Przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może dojść w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do nadużyć ze strony zamawiającego. Możliwe staje się wówczas wykorzystywanie instytucji wadium jako sposobu na uzyskanie nienależytego przysporzenia.

Odmiennej wykładni nie dałoby się pogodzić z dyrektywą zacieśniającego tłumaczenia regulacji wyjątkowych (exceptiones non sunt extentendae) o szczególnie restrykcyjnym charakterze, do których niewątpliwie należy zaliczyć art. 46 ust. 4a ustawy PZP. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.