PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak postępować z SIO

  • wer    24 stycznia 2012 - 20:48
Jak postępować z SIO

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, w którym określa szczegóły postępowania.
Zgodnie z nim, aby uzyskać dostęp do SIO wójt będzie zobowiązany do złożenia wniosku przy pomocy oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie na portalu systemu informacji oświatowej. Nastepnie organ upoważniający w miarę możliwości potwierdza wpływ wniosku, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej osoby, której ma być udzielone upoważnienie.

Wojewoda, po uzyskaniu od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania swojego niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO, udzieli następnie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkom województw.

Z kolei wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie powiatów i marszałkowie województw udzielą upoważnień do dostępu do bazy danych SIO odpowiednio dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Organ upoważniający rozpatruje złozony wniosek w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia przez serwer odbiorcy informacji o wpływie wniosku i zarejestrowania na serwerze odbiorcy odpowiednich danych.

Jeśli nie będzie potwierdzenia przyjęcia przez serwer odbiorcy informacji o wpływie wniosku lub gdy pojawi się wiadomość o nieskutecznym przesłaniu informacji organ upoważniający w celu wyjaśnienia przyczyny nieskutecznego przesłania informacji, nawiązuje kontakt z osobą, której ma być udzielone upoważnienie, w terminie 5 dni roboczych, od dnia stwierdzenia nieskutecznego przesłania informacji.

Decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku albo o odrzuceniu wniosku organ upoważniający przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której ma być udzielone upoważnienie.

Czytaj też: Weryfikacja danych zawartych w SIO 

Wówczas w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoba, której ma być udzielone upoważnienie, zgłasza się w siedzibie organu upoważniającego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Termin zgłoszenia się w celu potwierdzenia tożsamości organ upoważniający przedłuża na uzasadniony wniosek osoby, której ma być udzielone upoważnienie, złożony nie później niż na 2 dni przed upływem tego terminu. We wniosku w sprawie przedłużenia terminu potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 2, osoba, której ma być udzielone upoważnienie, wskazuje termin, w którym zgłosi się w siedzibie organu upoważniającego.

Natomiast w przypadku, gdy osoba, której ma być udzielone upoważnienie, nie zgłosi się w siedzibie organu upoważniającego w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, wniosek zostaje odrzucony.

Dokument upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO wydaje się w dwóch egzemplarzach.

W rozporządzeniu uzasadnione zostało także zapropnowanie pięcidniowego terminu. ''Biorąc pod uwagę czas konieczny do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych przez pracowników organów wydających upoważnienia oraz mając na względzie zapewnienie sprawności procesu udzielania upoważnień. W przepisie przewidziano również sytuację, w której osoba, której ma być udzielone upoważnienie, nie ma możliwości stawienia się w organie upoważniającym w terminie przewidzianym w przepisach. W takim przypadku stworzono możliwość przedłużenia terminu potwierdzenia tożsamości. Osoba, która ze względów losowych, nie może zgłosić się do organu upoważniającego w celu potwierdzenia tożsamości - może złożyć umotywowany wniosek o przedłużenie tego terminu.'' - czytamy w tekście dokumentu.

Całość projektu rozporządzenia załączamy w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.