PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak realizowana jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego w Polsce

  • bad    26 maja 2014 - 11:35

W Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie wiceminister finansów Izabeli Leszczyny z przedstawicielami Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Rozmawiano o podziale kompetencji i zadań pomiędzy jst, źródłach ich dochodów, poziomie niezależności w zarządzaniu dochodami oraz udziale w procesie legislacyjnym.
Podczas spotkania wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna przedstawiła strukturę samorządu terytorialnego w Polsce. Rozmawiano o podziale kompetencji i zadań pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, jak również o źródłach ich dochodów, poziomie niezależności w zarządzaniu dochodami oraz udziale w procesie legislacyjnym.

- Jednostki samorządu terytorialnego cieszą się dużą autonomią pod względem wydawania środków finansowych - powiedziała Izabela Leszczyna. - Jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie JST, ich źródła finansowe to w połowie dochody własne, a w połowie subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Ponieważ tylko dotacje celowe muszą być wydawane zgodnie z wytycznymi, zdecydowaną większością środków samorząd terytorialny może dysponować według swojego uznania - tłumaczyła podczas spotkania.

Przedstawiciele Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych zwrócili szczególną uwagę na podatek od nieruchomości, który jest jednym z najstabilniejszych i najbardziej wydajnych źródeł dochodów gmin.

Podczas prezentacji przedstawiono działania podjęte w czasie kryzysu finansowego oraz rolę Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu projektów jst. Dyskutowano również na temat warunków utrzymania zrównoważonego budżetu oraz funkcjonowania w ramach wieloletnich prognoz finansowych, a także o nadzorze, w tym sprawowanym przez Regionalne Izby Obrachunkowe, jak również o pomocy rządu centralnego w sytuacjach kryzysowych.

Przedstawiciele Kongresu zakończą swoją wizytę sporządzeniem raportu, który wykaże stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w Polsce.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej w państwach członkowskich. Przeprowadza w tym celu regularne wizyty oraz prowadzi konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.