PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak rozdysponować środki rezerwy subwencji

  • pt    12 listopada 2013 - 14:19
Jak rozdysponować środki rezerwy subwencji

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych.
Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - Trybunał kwestionując art. 36 ust. 4 pkt 1, wskazał, że w ustawie nie określono kryteriów, które powinien wziąć pod uwagę minister właściwy do spraw finansów publicznych, dokonując podziału rezerwy subwencji.

Wyrok z  dnia 31 stycznia 2013r. (sygn. akt K14/11) Trybunał stwierdził niezgodności  z Konstytucją RP przepisów art.36 ust. 4 pkt1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim nie określają one kryteriów, którymi powinien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych, dysponując rezerwą przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie zgodnie z art.36 ust. 4 pkt1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwroty nienależnie otrzymanych kwot poszczególnych części subwencji ustalonych na rok budżetowy tworzą rezerwę subwencji, przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, stosownie do art. 21 a ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwa subwencji ogólnej jest zwiększana o środki, które nie zostały rozdzielone między gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, pochodzącej z wpłat dokonywanych przez gminy o ponadprzeciętnych dochodach.

Wprowadzenie projektowanych przepisów, stanowiących wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, umożliwi podział już w 2013r. środków z rezerwy subwencji ogólnej według ustawowo określonych kryteriów podziału.

Projekt ustawy został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i poza legislacyjnych Rady Ministrów, przy czym, z uwagi na konieczność pilnego ustalenia kryteriów umożliwiających podział środków rezerwy w 2013 r., projekt nie obejmuje innych zagadnień przewidzianych do uregulowania w ww. wykazie.

Cały projekt ustawy tutaj

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.