PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową?

  • GK    1 października 2013 - 12:57
Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową?

Zaliczki wypłaconej pracownikowi samorządu na poczet kosztów podróży zagranicznej nie powinno rozliczać się na podstawie zarządzenia burmistrza, bo odpowiednie rozporządzenie ministra reguluje tę kwestię.




Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przypomina, że problematykę związaną z rozliczeniem zaliczki wypłaconej pracownikowi na poczet kosztów podróży zagranicznej reguluje obowiązujące od 1 marca 2013 r. rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Z rozporządzenia wynika m.in., że rozliczenie wskazanych kosztów przez pracownika może nastąpić w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej.

W każdym z tych przypadków rozliczenie ma być dokonywane według średniego kursu z dnia wypłacenia zaliczki.

- Tę zasadę należy stosować nie tylko do rozliczenia samej kwoty zaliczki, ale także do rozliczeń przekraczających wysokość zaliczki. Podstawą przeliczeniową rozliczeń ma być średni kurs określony przez Narodowy Bank Polski - tłumaczy RIO.

Dotychczasowe przepisy nie regulowały w ogóle kwestii kursu, wedle jakiego należało rozliczać koszty podróży. Przepis nieobowiązującego już rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. stanowił, że rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

- Skoro zatem obecnie obowiązujące przepisy wskazują, wedle jakich zasad należy rozliczać koszty podróży zagranicznej i wedle jakiego kursu, nieprawidłowe jest regulowanie tej kwestii odmiennie w drodze wewnętrznego zarządzenia burmistrza - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.