PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak samorządy wykonały budżet w 2010 r.?

  • JK/mf.gov.pl    2 czerwca 2011 - 13:12
Jak samorządy wykonały budżet w 2010 r.?

Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Ze sprawozdania wynika, że w 2010 r., jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody w kwocie 162.796.584 tys. zł i były one wyższe o 5,1% niż w 2009 r. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 177.766.153 tys. zł i o 5,9% przewyższyły wydatki wykonane w 2009 r.

Czytaj też: Samorządy zamknęły budżety z nadwyżką

Sprawozdanie podaje także informacje dotyczące deficytu. Jednostki samorządu terytorialnego planowały na 2010 r. deficyt w wysokości 25.758.138 tys. zł, a zamknęły zbiorczo swoje budżety deficytem w wysokości 14.969.569 tys. zł. Najwyższym deficytem w 2010 r. zamknęły się budżety gmin w wysokości 7.430.099 tys. zł. Wysokość ta stanowiła 10,3% dochodów gmin. Z kolei najniższy deficyt wypracowały budżety województw - wyniósł on 1.141.009 tys. zł, tj. 8,1% dochodów. Tylko w miastach na prawach powiatu deficyt był niższy, niż ten wykonany w 2009 r. Udział wyniku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 9,2%.

Czytaj też: Równoprawność jest opacznie rozumiana przez Rostowskiego

W 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały plan dochodów ogółem w 97,6%. Najwyżej plan dochodów zrealizowały miasta na prawach powiatu - na poziomie 98,6%.

W strukturze dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r., dochody własne stanowiły 48,3%, a dotacje i subwencje ogólne - 51,7%. W 2010 r. w porównaniu do 2009 r., udział dotacji i subwencji w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 0,3 punktu procentowego.

Czytaj też: Dług samorządów wśród najniższych w UE

W 2010 r. w porównaniu do 2009 r. najwyższą dynamiką charakteryzowały się dotacje i subwencje. Plan subwencji został wykonany w 100%, a dotacji w 92,8%. 

W 2010 r. według danych Ministerstwa Finansów na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.894.357 tys. zł.

Czytaj też: Samorządy obrywają za długi budżetu państwa

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. były wyższe w porównaniu do zrealizowanych wydatków w 2009 r. o 5,9%. Plan wydatków został zrealizowany w 92,3%. W pozostałych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego wydatki ogółem i wydatki majątkowe były wyższe, niż w 2009 r. Najwyższa dynamika wydatków majątkowych występowała w powiatach. 

Z pełną treścią sprawozdania można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.