PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak uniknąć nieważności oferty przetargowej?

  • Marek Okniński    31 lipca 2017 - 14:58
Jak uniknąć nieważności oferty przetargowej?
fot.fotolia

Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli jest ona nieważna na podstawie innych przepisów niż wskazane w Prawie zamówień publicznych.
Zamiarem wyrażonym przez Ustawodawcę poprzez dyspozycję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych było uniknięcie sytuacji w której wadliwie prawne oferty będą oceniane przez Zamawiającego, co może doprowadzić do zawarcia umowy zawierającej wadę prawną.

Biorąc pod uwagę, iż ustawa pzp nie reguluje kiedy oferta jest nieważna (brak katalogu przypadków), należy odwołać się do innych przepisów prawa. Ponieważ w art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych brak jest ograniczenia się do nieważności wynikającej wyłącznie z Kodeksu cywilnego, co oznacza, iż możliwe jest stwierdzenie nieważności oferty w każdym przypadku, gdy ustawa przewiduje dla takiej czynności skutek w postaci nieważności, lub gdy oferta jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Orzecznictwo wskazuje najczęstszy przypadek, kiedy mamy do czynienia z nieważnością oferty jako występujący w sytuacji gdy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta została podpisana przez osobę nieuprawnioną.

Zgodnie z treścią przepisu art. 104 zdanie pierwsze kc jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Wskazuje się przy tym, iż analogiczny skutek ma miejsce w przypadku, gdy oferta nie została wogóle podpisana, przy czym w tym ostatnim przypadku należałoby w ogóle rozważyć, czy została złożona oferta (która de iure stanowi oświadczenie woli). Można naomiast mówić o nieważności gdyby np. oferta została złożona w formie ustnej (co raczej trudno sobie w praktyce wyobrazić).

Nie można również wykluczyć wad oświadczenia woli uregulowanych w Kodeksie cywilnym, dla których ustawodawca przewidział sankcję nieważności – przede wszystkim złożenie oferty w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (przepis art. 82 kc) lub pozorne złożenie oferty (przepis art. 83 kc). Co ciekawe ustawodawca nie przewidział sankcji w postaci nieważności dla oświadczeń woli (ofert) złożonych pod wpływem błędu, podstępu lub groźby bezprawnej, dlatego też takie oświadczenia (oferty) nie powinny podlegać pod dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.