PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak wyznaczać granice aglomeracji?

  • pt    29 lipca 2014 - 08:33
Jak wyznaczać granice aglomeracji?

Granice obszar aglomeracji wyznacza sejmik województwa po zapoznaniu się z propozycjami zainteresowanych gmin.
Jak wynika z najnowszego rozporządzenia Ministra Środowiska podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

* studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

* decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

* wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Czytaj też: Jak zapobiegać rozlewaniu się aglomeracji

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając wskaźnik koncentracji, zasięg systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zasięg systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Czytaj: Gminy i miasta zmieniają swoje granice i statut

Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.

Wyznaczenie przez sejmik województwa obszaru i granic aglomeracji poprzedza się skierowaniem przez marszałka województwa wniosku do zainteresowanych gmin o przedstawienie w wyznaczonym terminie propozycji planu aglomeracji.

Cały tekst rozporządzenia TUTAJ

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.