PARTNER PORTALU
 • BGK

Jak z drogi gminnej zrobić wewnętrzną?

 • JL    20 października 2015 - 09:50
Jak z drogi gminnej zrobić wewnętrzną?

Bez wyłączenia z użytkowania gmina nie może pozbawić drogi kategorii gminnej, by potem uznawać ją za powszechnie dostępną drogę wewnętrzną.
Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Czytaj też: Dawne drogi krajowe - problem województwa nie gminy

Tymczasem Rada Miejska w Kożuchowie pozbawiła wybrane drogi kategorii dróg gminnych nie wyłączając ich z użytkowania. W uzasadnieniu uchwały rada zadeklarowała, że staną się one drogami wewnętrznymi i będą udostępnione do ogólnego użytku.

Wojewoda lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie z powodu istotnego naruszenia prawa

- Możliwe jest pozbawienie drogi kategorii i niezaliczenie jej do innej, lecz konieczne jest w takim przypadku wyłączenie jej z użytkowania – tłumaczy wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda przypomina, że drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg. Kategoria drogi wynika z jej funkcji w sieci drogowej Polski. Ustawa o drogach publicznych wyróżnia następujące kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Czytaj też: Drogi gminne tylko te na własność gminy

- Drogi publiczne są więc zawsze przypisane do jednej z wymienionych kategorii dróg. Drogi wewnętrzne natomiast nie są zaliczone do kategorii dróg i jako takie nie są drogami publicznymi – tłumaczy wojewoda lubuski.

Dlatego akt zaliczenia drogi do nowej kategorii, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, dotyczyć może tylko drogi publicznej i polega na nadaniu tej drodze innej niż dotychczasowej kategorii drogi publicznej.

- Prawodawca nie przewidział możliwości pozbawienia drogi publicznej kategorii, a następnie traktowania jej jako drogi wewnętrznej, bez uprzedniego wyłączenia tej drogi z użytkowania – przypomniał wojewoda lubuski.

W jego ocenie, droga publiczna może stać się drogą wewnętrzną poprzez wyłączenie jej z użytkowania, co oznacza pozbawienie określonej drogi statusu drogi publicznej w sensie prawnym i faktyczne znaczące ograniczenie jej dla ruchu drogowego.

- Organem właściwym do wyłączenia z użytkowania drogi publicznej jest organ właściwy do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii – podkreślił wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (5)

 • klaudia, 2016-03-08 19:40:33

  co należy w takim razie rozumieć poprzez "wyłączenie z użytkowania"?? jak to spowodować ?? może szlaban postawić... KPINA
 • klaudia, 2016-03-08 17:11:21

  Identyczną sytuacje mamy w gminie Konopnica w lubelskim. Złożyłam wniosek o warunki zabudowy dla działki o powierzchni 14,5a, spełniałam wszytskie warunki, aby takowa decyzje otrzymac. Mało tego działka leży bezpośrednio przy drodze gminnej, ale w międzyczasie RG uchawliła zmianę kategoriiu tej drog...i na drogę wewnętrzną. Dodam jeszcze, że działka ta krzyżuje się bezpośrednio z drogą powiatową. Teraz informują mnie, że pomimo otrzymania przeze mnie pozytywnego projektu decyzji o warunkach zabudowy, teraz tych warunków niestety nie otrzymam. GDZIE SENS????  rozwiń
 • henryk, 2016-01-03 12:23:22

  Do henryk: dodam,że gmina nie może również oznakować taką drogę znakiem D-46(droga wewnętrzna) o czym jasno w przepisie 5.2.52.rozporządzenia min.infr.(D.U.Nr.220 poz.2181) z 2003 r.z póż.zm.