PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zdobyć milion na targowisko gminne?

  • Małgorzata Moskwa (kancelaria KKPW)    20 października 2011 - 14:30
Jak zdobyć milion na targowisko gminne?

Gminy mają szansę uzyskać nawet do miliona złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę lub wyposażenie targowisk. Muszą tylko wypełnić odpowiedni wniosek.
Od 23 lipca 2011 roku obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. z 2008 Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) (dalej „Rozporządzenie"), na podstawie którego m.in. gminy mogą domagać się do 1 miliona złotych na dofinansowanie na budowę nowego albo remont lub wyposażenie już istniejącego targowiska.

Najpierw jednak zarząd województwa określi w drodze uchwały nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące targowisk, w której przede wszystkim określony zostanie termin i dokładne miejsce składania wniosków. Upublicznienie wyżej wymienionych informacji nastąpi na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Następnie odpowiedni wniosek należy pobrać z Internetu, na przykład ze strony internetowej urzędów marszałkowskich, czy funduszy europejskich w danym województwie. Wnioski te to tzw. wnioski o przyznanie pomocy* w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Przy czym wnioskodawcami mogą być jedynie gminy albo też jednoosobowe spółki gminy, albo gminny zakład budżetowy. Zauważyć również należy, że tylko gminy wiejskie, w których miejscowości liczą nie więcej niż 50.000 mieszkańców lub gminy miejskie, z wyłączeniem miast i miejscowości liczących powyżej 5.000 mieszkańców, mogą składać takie wnioski i być beneficjentami.

Czytaj też: Gminy dostaną pieniądze na targowiska

Wraz z wnioskiem zarząd województwa powinien dla ułatwienia udostępnić instrukcję, którą należy się kierować przy wypełnianiu wniosku. Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami należy złożyć bezpośrednio do zarządu województwa. Złożenie wniosku urząd potwierdza na piśmie i umieszczając na potwierdzeniu datę i godzinę złożenia wniosku oraz pieczęć urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki wraz z podpisem urzędnika przyjmującego wniosek.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.