PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaki VAT przy opłatach cmentarnych?

  • AT    31 stycznia 2012 - 19:18
Jaki VAT przy opłatach cmentarnych?

Jak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu od pobieranych przez gminę opłat cmentarnych należy naliczyć podatek VAT w wysokości 8 proc.
Gmina, która od 1 lipca 2011 r. prowadzi samodzielny zarząd cmentarza komunalnego położonego na terenie Miasta pobierane są opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku, rezerwację miejsca na cmentarzu, przedłużenie używalności grobu, udostępnienie kaplicy, wjazd na cmentarz zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów podatkowych. Ww. usługi objęto jednym grupowaniem według PKWiU: 96.03.12.0.

W związku z powyższym gmina zadała pytanie czy powyższe opłaty za cmentarz opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 8 proc.

Zdaniem Poznańskiej Izby Skarbowej, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego pobierane przez gminę jako zarządcę (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.), są pobierane na podstawie umowy cywilnej zawartej z podmiotem wnoszącym opłatę i stanową dla gminy należność za świadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), tj. usługę podlegającą opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 powyższej ustawy, podstawowa stawka podatku z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług wynosi 23 proc., jednakże przepisy ustawy wymieniają czynności podlegające zwolnieniu od podatku VAT lub niższym stawkom opodatkowania jako wyjątek od zasady ogólnej.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 proc, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie na mocy art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f

- stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 proc.;
- stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 proc.;
- stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7 proc.;
- stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 proc.

Jak wynika z powyższego stawka podatku dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 8%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03 – usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • olek, 2013-12-19 17:16:14

    Polska to dziwny kraj. Część administracji cmentarzy pobiera podatek VAT od tzw. opłat cmentarnych a część nie pobiera. I bądź tu mądry i pisz wiersze.