PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaki VAT przy zakupie przez gminę sprzętu przeciwpożarowego dla OSP?

  • Aneta Mościcka    22 października 2012 - 06:35
Jaki VAT przy zakupie przez gminę sprzętu przeciwpożarowego dla OSP?

Wiele wątpliwości budzi kwestia właściwej stawki VAT dla sprzętu strażackiego w przypadku, gdy gmina dokonuje jego zakupu na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Organy podatkowe nakazują płacić w takiej sytuacji VAT według podstawowej. Jeśli sprzedawca sprzętu przeciwpożarowego chce wygrać spór z fiskusem powinien odwołać się do sądu administracyjnego – te bowiem stają po stronie samorządów.

Do dostaw towarów na cele ochrony przeciwpożarowej (wymienionych w poz. 129-134 załącznika numer 3 do ustawy o VAT) dla jednostek ochrony przeciwpożarowych, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się obniżoną, 8-proc. stawkę VAT. Wynika to z art. 41 ust. 10 oraz art. 146a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W praktyce wątpliwości budzi kwestia opodatkowania stawką 8-proc. VAT dostaw towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jeżeli towary te kupują inne podmioty niż jednostki ochrony przeciwpożarowej, np. gminy.


W ocenie organów podatkowych jeżeli gmina dokonuje zakupu towarów na cele ochrony przeciwpożarowe, dostawa ta jest dokonywana na rzecz gminy. Dlatego też w takim wypadku – zdaniem organów podatkowych – warunki do stosowania obniżonej stawki VAT nie zostaną spełnione, a w konsekwencji dostawa ta musi zostać opodatkowana podstawową stawką VAT.

Tak stwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 25 lutego 2011 r. (nr IBPP3/443-934/10/PK). Pocieszające dla gmin może być to, że sądy administracyjne w tej sprawie zajmują stanowisko korzystne dla samorządów.

Np. w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1139/10 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wskazanie w fakturze jako nabywcy gminy z jednoczesnym tam wskazaniem, że towar jest przeznaczony dla jednostki ochrony przeciwpożarowej pozwala na uznanie, że został spełniony warunek dostawy dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

<!-- pagebreak //-->

W art. 41 ust. 10 ustawy o VAT jest mowa o dostawach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, co oznacza, że jeżeli celem, czy skutkiem konkretnej dostawy, jest dostawa towarów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, to został spełniony warunek zawarty w tym przepisie.

W konsekwencji, możliwe jest stosowanie obniżonej stawki VAT dla dostawy takiego sprzętu przeciwpożarowego, z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny także wcześniej, w wyroku z dnia 28 października 2008 r., sygn. akt I FSK 1322/07.

W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że kluczową kwestią dla zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawę sprzętu przeciwpożarowego jest spełnienie dwóch przesłanek:
– towar ma trafić do jednostki ochrony przeciwpożarowej,
– towar ma być przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej.

Sądy administracyjne w wydawanych wyrokach dotyczących omawianego problemu podkreślają także, że ścisłe trzymanie się wykładni przepisów ustawy o VAT uniemożliwiłby w praktyce realizację dostaw na cele ochrony przeciwpożarowej.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.