Jaki VAT przy zakupie przez gminę sprzętu przeciwpożarowego dla OSP?

  • Aneta Mościcka
  • 22-10-2012
  • drukuj
Wiele wątpliwości budzi kwestia właściwej stawki VAT dla sprzętu strażackiego w przypadku, gdy gmina dokonuje jego zakupu na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Jaki VAT przy zakupie przez gminę sprzętu przeciwpożarowego dla OSP?
Organy podatkowe nakazują płacić w takiej sytuacji VAT według podstawowej. Jeśli sprzedawca sprzętu przeciwpożarowego chce wygrać spór z fiskusem powinien odwołać się do sądu administracyjnego – te bowiem stają po stronie samorządów.

Do dostaw towarów na cele ochrony przeciwpożarowej (wymienionych w poz. 129-134 załącznika numer 3 do ustawy o VAT) dla jednostek ochrony przeciwpożarowych, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się obniżoną, 8-proc. stawkę VAT. Wynika to z art. 41 ust. 10 oraz art. 146a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W praktyce wątpliwości budzi kwestia opodatkowania stawką 8-proc. VAT dostaw towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jeżeli towary te kupują inne podmioty niż jednostki ochrony przeciwpożarowej, np. gminy.


W ocenie organów podatkowych jeżeli gmina dokonuje zakupu towarów na cele ochrony przeciwpożarowe, dostawa ta jest dokonywana na rzecz gminy. Dlatego też w takim wypadku – zdaniem organów podatkowych – warunki do stosowania obniżonej stawki VAT nie zostaną spełnione, a w konsekwencji dostawa ta musi zostać opodatkowana podstawową stawką VAT.

Tak stwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 25 lutego 2011 r. (nr IBPP3/443-934/10/PK). Pocieszające dla gmin może być to, że sądy administracyjne w tej sprawie zajmują stanowisko korzystne dla samorządów.

Np. w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1139/10 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wskazanie w fakturze jako nabywcy gminy z jednoczesnym tam wskazaniem, że towar jest przeznaczony dla jednostki ochrony przeciwpożarowej pozwala na uznanie, że został spełniony warunek dostawy dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU