PARTNER PORTALU
  • BGK

Jakie są skutki błędnej wyceny usług dodatkowych?

  • GK    8 października 2013 - 20:28
Jakie są skutki błędnej wyceny usług dodatkowych?

Rada miasta musi samodzielnie ustalić cenę za usługi dodatkowe, która obowiązuje w gminie. Nie może być utożsamiana z zatwierdzaniem jej przez inny podmiot.
Wojewoda śląski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Rada określiła w uchwale ceny za usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem, że należy doliczyć do nich podatek VAT, należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W uchwale znalazł się też zapis mówiący, że koszty dodatkowej usługi w postaci zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, polegającej na podstawieniu kontenera i jednorazowym odbiorze specjalistycznym pojazdem oraz transportem odpadów komunalnych, precyzuje cennik obejmujący wyłącznie ceny netto Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Tymczasem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, definiując pojęcie ceny wymaga, by uwzględniała ona podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu nim.

- Rada, ustalając wysokość cen za usługi dodatkowe nie może poprzestać na ustaleniu ceny netto i odwołaniu się do obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT - stwierdził wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Zakwestionował również to, że radni przyjęli cennik ustalony przez podmiot gospodarczy świadczący usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, przenosząc do aktu prawa miejscowego treść korespondencji skierowanej do Biura ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Jak przypomniał wojewoda śląski, rola organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może być utożsamiana z zatwierdzaniem cen stanowionych przez inny podmiot.

- To rada, działając na podstawie i w granicach ustawy, samodzielnie ustala cenę za określony rodzaj usług dodatkowych, która obowiązuje na terenie gminy i musi być stosowana przez wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie. Nie ma tu znaczenia fakt, kto w danym momencie pozostaje stroną zawartej z gminą umowy o świadczenie takich usług - stwierdził wojewoda.

Z tej samej przyczyny, uznał także za istotne naruszenie normy upoważniającej indywidualizację w przepisach uchwały podmiotu świadczącego usługi dodatkowe, tj. Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

„Zakwestionowanie powołanych przepisów uchwały wpływa na legalność całego aktu, skoro pozbawia go jednego z elementów warunkujących wykonalność uchwały i skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości" - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.