PARTNER PORTALU
  • BGK

Jakie są tegoroczne ratingi Białegostoku?

  • AW    22 lipca 2015 - 07:02
Jakie są tegoroczne ratingi Białegostoku?

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Białegostoku pozostaną dobre (fot.Karol Rutkowski/wikimedia.org)

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Białystoku dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” i krajowy rating długoterminowy na poziomie „A+(pol)”.
Ratingi zostały potwierdzone z uwagi na utrzymujące się dobre wyniki operacyjne miasta, jego znaczną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność oraz oczekiwany spadek zadłużenia bezpośredniego.

Perspektywa ratingów jest stabilna. Ratingi biorą również pod uwagę rosnące zadłużenie spółek miejskich.

Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Białegostoku pozostaną dobre w wyniku prowadzenia ostrożnej polityki budżetowej, jak również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków operacyjnych. Zgodnie z prognozą marża operacyjna wzrośnie z 7,1% w 2014 r. oraz przewidywanej marży 9% w 2015 r. do 11% w 2018 r.

Sytuacja finansowa Białegostoku

Zgodnie z polityką miasta, wydatki majątkowe w latach 2015-2018 będą finansowane w całości z dochodów majątkowych (dotacji UE i ze sprzedaży majątku) oraz z nadwyżki bieżącej. Prognozujemy, że latach 2015-2018 Białystok wyda średnio 370 mln zł rocznie lub ponad 20% wydatków ogółem, głównie na drogi i transport publiczny, ale również na infrastrukturę (gospodarkę mieszkaniową, obiekty sportowe i szkolne).

Prognozuje się, że zadłużenie bezpośrednie Miasta spadnie z 680 mln zł na koniec 2014r. do 420 mln zł na koniec 2018r. Stanowiłoby ono mniej niż 30% dochodów bieżących w porównaniu do średniej 55% dochodów bieżących wykazywanej w latach 2010-2014 i byłoby niskie w porównaniu z poziomem zadłużenia innych miast o wysokich nakładach inwestycyjnych. Jest to zgodne z polityką Białegostoku polegającą na zaciąganiu nowego długu jedynie w celu refinansowania zapadającego zadłużenia.

Harmonogram spłaty zadłużenia w latach 2015-2020 przewiduje wzrost obsługi zadłużenia, ponieważ obligacje, które stanowiły 48% zadłużenia ogółem Miasta na koniec 2014r., zostaną w całości wykupione. Pomimo, że obsługa zadłużenia będzie wtedy znacznie niższa niż w latach 2010-2014 (średnie zobowiązania z tytułu obsługi długu to 124 mln zł), spodziewamy się, że wzrośnie ona z 63 mln zł prognozowanych na 2015r. do 104 mln zł w 2018r. Obsługa zadłużenia jednakże nie powinna przekroczyć 65% nadwyżki operacyjnej w latach 2015-2018.

Przewiduje się, że płynność Białegostoku pozostanie dobra w średnim okresie. Płynność poprawiła się znacznie w związku ze sprzedażą spółki MPEC pod koniec 2014r. Średni stan na rachunkach Miasta wyniósł 129 mln zł w 2014r. w porównaniu do 35 mln zł w 2013r. i przewyższał ponad dwukrotnie obsługę zadłużenia.

Fitch oczekuje, że ryzyko pośrednie Białegostoku może osiągnąć najwyższy poziom 410 mln zł w 2015r. (2014r.: 227 mln zł). Będzie to spowodowane głównie finansowaniem budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez spółkę PUHP Lech sp. z o.o. (pożyczka w wysokości 164 mln zł). Po zakończeniu budowy na koniec 2015r., spółka powinna być w stanie samodzielnie obsługiwać zadłużenie, ograniczając tym samym ryzyko dla budżetu Miasta.

Spłata 110 mln zł długu spółki Stadion Miejski sp. z o.o. do 2029r. związanego z finansowaniem budowy stadionu będzie wymagać wsparcia finansowego (w formie rekompensaty inwestycyjnej) ze strony Białegostoku.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.