PARTNER PORTALU
  • BGK

Jankiewicz: Ustawa krajobrazowa jest niewykorzystaną szansą

  • AW/PAP    20 maja 2015 - 20:06

Według Adama Jankiewicza, członka rady ds. dziedzictwa kulturowego przy MKiDN, ustawa krajobrazowa w marginalny sposób realizuje akty międzynarodowe: Europejską Konwencję Krajobrazową i rekomendację UNESCO.




Podpisana w miniony piątek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa wprowadza kary za nielegalne reklamy; daje ona też samorządom możliwość uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, w którym określone zostaną zasady sytuowania m.in. nośników reklam. Projekt ustawy był autorstwa prezydenta.

Jankiewicz, dyrektor zespołu prezydialnego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz członek rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego zabrał głos o ustawie krajobrazowej podczas konferencji w Warszawie: "Krajobrazy miejskie w politykach publicznych. Francja/Polska".

Ustawa krajobrazowa a Europejska Konwencja Krajobrazowa

Jankiewicz ocenił, że ustawa tylko częściowo wdraża w życie Europejską Konwencję Krajobrazową z 2000 r. ratyfikowaną przez Polskę w 2004 r., a także rekomendację UNESCO z 2011 r. w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, przyjętą przez państwa członkowskie ONZ, w tym Polskę.

"Niestety, nie podjęto w nowelizacji próby stworzenia jednej spójnej definicji przedmiotu ochrony - krajobrazu. Ustawa krajobrazowa w zasadzie koncentruje się na dopuszczalności umieszczania reklam w przestrzeni publicznej" - podkreślił.

Jak zauważył, inaczej jest w przypadku dokumentu UNESCO, który jest całościową koncepcją i filozofią, będącą podsumowaniem wszystkich dotychczasowych starań ONZ o ochronę dziedzictwa kulturowego. "Jest to wszechstronna propozycja, w której dziedzictwo kulturowe, z całym jego potencjałem, staje się podstawą rozwoju miasta i jego rewitalizacji" - podkreślił ekspert.

Według niego, ustawa krajobrazowa także tylko częściowo wdraża Europejską Konwencję Krajobrazową. Jego zdaniem ustawa powinna się odwoływać do tej konwencji. "Przywołanie tych podstaw, byłoby bardzo istotne ze względu na spięcie tej ustawy w całość oraz pokazanie, że nie bierze się ona znikąd, co ułatwiłoby jej wykładnię" - mówił Jankiewicz.

Przyznał też, że obecnie nie ma jeszcze powodów, by krytykować prezydencką ustawę. "Ustawa będzie wkrótce realizowana i przekonamy się o tym, czy przyczyni się ona do lepszej ochrony przestrzeni publicznej" - zaznaczył ekspert. Jednak w jego ocenie będzie ona stanowić duże wyzwanie dla samorządów terytorialnych gdzie jej skuteczność zostanie zweryfikowana w praktyce.

"Można przyjąć, że to dopiero początek, nie taki jakiego należało oczekiwać, ale zawsze jakiś początek. Teraz od nas samych zależy, jaką moc nadamy tej ustawie. Mam tu na myśli szczególnie samorządy, bo wydaje się, że ustawodawca określił całą strefę społeczną jako samorządy terytorialne, co jest ogromnym uproszczeniem, bo trzeba pamiętać, że poza samorządem mamy bogate życie społeczne, organizacje pozarządowe, środowiska i społeczności lokalne, których ta ustawa w ogóle nie zauważa" - podkreślił.

"Ustawa jest niewykorzystaną szansą zbudowania sytemu ochrony krajobrazu rozumianego jako dziedzictwo kulturowe. W sposób połowiczny i marginalny realizuje ona to, co można nazwać duchem i przesłaniem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i rekomendacji UNESCO. Nie wpisuje się ona w filozofię ochrony dziedzictwa kulturowego zawartą w aktach prawa międzynarodowego i europejskiego" - podsumował Jankiewicz. Przypomniał, że ratyfikowana konwencja ma w systemie prawnym charakter równorzędny do ustawy.







×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.