PARTNER PORTALU
  • BGK

Janosikowe i służba zdrowia ciągną w dół ratingi Mazowsza

  • AW    23 maja 2014 - 20:56
Janosikowe i służba zdrowia ciągną w dół ratingi Mazowsza

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „BBB” , dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest negatywna.
Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB" dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że Województwo posiada adekwatną zdolność do obsługi zobowiązań. Mimo, że dochody podatkowe na mieszkańca są wyższe niż średnia krajowa to presja na wydatki rośnie co przy ograniczonej krótkoterminowej elastyczności finansowej i słabej sytuacji płynnościowej może wpłynąć na zdolność do obsługi zadłużenia.

Negatywna perspektywa odzwierciedla opinię Fitch, że Województwo ma obecnie ograniczoną możliwość poprawy wyników operacyjnych i wskaźników zadłużenia. Ograniczenie wydatków i poprawa płynności jest uzależniona od wyniku, obecnie prowadzonych prac, w zakresie zmian przepisów regulujących wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

Wprowadzenie programu postępowania ostrożnościowego na lata 2014-2019, mającego na celu poprawę sytuacji finansowej Województwa jest warunkiem koniecznym do otrzymania pożyczek z budżetu państwa, koniecznych do zbilansowania budżetu.

Niepewność co do terminów oraz zakresu zmian w „janosikowym" oraz wyników programu postępowania ostrożnościowego oznaczają wysokie ryzyko prawne.

Czytaj też: Mazowieckie wystąpiło po pożyczkę do MF 

W 2014r. obsługa zadłużenia (kapitał i odsetki) wyniesie 103 mln zł i może być wyższa niż nadwyżka operacyjna, co spowoduje presję na ratingi Województwa. Fitch oczekuje, że wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) będą się stopniowo zwiększać w związku z prognozowanym 3%-owym wzrostem PKB w 2014r. Jednakże, "janosikowe" nadal musi być płacone przez Mazowieckie w pełnej wysokości mimo
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2014r. i wzrost wpływów z CIT może być niewystarczający by zbilansować budżet Mazowieckiego
.

Mazowieckie ma wymagalne zobowiązania w wysokości około 180 mln zł z tytułu "janosikowego" za lata 2013-2014, co wywołuje presję na płynność Województwa. Zdaniem Fitch, w celu obsługi tych zobowiązań Mazowieckie zadłuży się, jednakże nie więcej niż o 400 mln zł z tytułu wnioskowanych pożyczek z budżetu państwa. Zadłużenie bezpośrednie na koniec 2014r. może wtedy wynieść 1,8 mld zł, ale być wciąż umiarkowane i stanowić 85% dochodów bieżących.

Fitch oczekuje, że Województwo nadal będzie udzielać wsparcia finansowego dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, których sytuacja finansowa jest słaba. Wstępne dane o zagregowanym zadłużeniu i zobowiązaniach wymagalnych na koniec 2013r. wskazują, że zobowiązania te wynoszą 272 mln zł. Dodatkowo 11 szpitali i centrów rehabilitacyjno-leczniczych należących do Mazowieckiego (prowadzonych jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) planuje zwiększyć zadłużenie do 170 mln zł w 2015r. (2013r.: 27 mln zł).

Dług służyć będzie restrukturyzacji zobowiązań oraz finansowaniu inwestycji. Może to wywierać dalszą presję na budżet Mazowieckiego.

Zadłużenie spółek należących do Województwa może wzrosnąć do 895 mln zł w 2015r. (2013r.: 633 mln zł), głównie w związku z finansowaniem zakupów taborowych przez spółki kolejowe. Wyższy dług może dodatkowo wywierać presję na budżet Mazowieckiego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.