PARTNER PORTALU
  • BGK

Janosikowe nie może wpływać na wysokość podatku od nieruchomości

  • Aneta Mościcka    15 listopada 2012 - 10:32
Janosikowe nie może wpływać na wysokość podatku od nieruchomości

Czy gmina może podnieść stawki podatku od nieruchomości, powołując się na janosikowe?
Nasz czytelnik wskazał, że burmistrz gminy, w której mieszka podczas sesji rady miejskiej argumentował decyzję o podniesieniu wysokości stawek podatku od nieruchomości o wartość inflacji tym, że jeżeli tego nie uczyni to będzie musiał zapłacić janosikowe. Czytelnik zapytał, czy uzależnianie przez gminę podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości od janosikowego znajduje uzasadnienie w przepisach.

- Istnieje zależność pomiędzy janosikowym a dochodami podatkowymi gminy, czyli pomiędzy wysokością podatków a prawdopodobieństwem płacenia przez gminę janosikowego - mówi Michał Smoliński, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Jabłonna.

- Im wyższe podatki, tym większe dochody gminy, a tym samym ryzyko przekroczenia wskaźników i płacenia janosikowego - dodaje.

Michał Smoliński podkreśla natomiast, że gmina nie może uzależniać wysokości stawek podatku od nieruchomości od janosikowego.

- Brak jest podstawy prawnej, która dawałaby możliwość uzależnienia stawki podatku od nieruchomości od janosikowego - mówi Michał Smoliński. - Dlatego trudno zgodzić się z przedstawioną przez burmistrza argumentacją - wskazuje rzecznik prasowy Urzędu Gminy Jabłonna.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala w drodze uchwały rada gminy, z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie maksymalnych wysokości wynikających z ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawa). Przepisy ustawy dają gminom prawo różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości od gruntów rada gminy może różnicować, uwzględniając przede wszystkim lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Z kolei wysokości stawek od budynków lub ich części rada gminy może różnicować uwzględniając przede wszystkim ich lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków. Gmina może różnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości także dla poszczególnych rodzajów budowli, uwzględniając głównie rodzaj prowadzonej w nich działalności gospodarczej.

To jedyne kryteria, jakimi może kierować się gmina ustalając wysokość stawek podatku od nieruchomości. Oznacza to, że brak jest związku pomiędzy uzależnianiem przez gminę wysokości stawki podatku od nieruchomości od janosikowego.

Zależność pomiędzy wysokością podatku od nieruchomości a janosikowym przejawia się jedynie w tym, że im wyższe wpływy podatkowe gmina osiągnie ustalając wysokie stawki podatku od nieruchomości, tym większa jest możliwość, że będzie zmuszona zapłacić janosikowe na rzecz biedniejszych samorządów.

Mieszkańcy gminy w trakcie ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości mogą postulować o ich uchwalenie w danej wysokości, ale gmina nie ma obowiązku uwzględnić tych sugestii.

Każdy podatnik, który nie jest zadowolony z wysokości nałożonego w drodze decyzji podatku od nieruchomości, ma prawo zaskarżyć jego wysokość najpierw do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu drugiej instancji.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.