PARTNER PORTALU
  • BGK

Janosikowe po staremu jeszcze przez trzy lata? Tak proponuje resort finansów

  • PAP/MIW    11 lipca 2016 - 16:05
Janosikowe po staremu jeszcze przez trzy lata? Tak proponuje resort finansów

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych. (fot. : pixabay.com)

• Na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
• Przygotowany przez resort finansów projekt zakłada, że obecne zasady obliczania i wypłat tzw. janosikowego od województw zostaną utrzymane jeszcze przez trzy lata.
• Zdaniem resortu brak tej nowelizacji oznaczać będzie, iż samorządy województw nie otrzymają w 2017 r. i kolejnych latach subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat.
Przedłużenie na kolejne trzy lata obecnych zasad obliczania i wypłat tzw. janosikowego od województw, przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którym 12 lipca ma zająć się rząd.

Ministerstwo Finansów po raz drugi zaproponowało przedłużenie przepisów, które miały obowiązywać czasowo. Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązujące w zeszłym roku zasady dotyczące janosikowego objęły 2016 r. Do końca tego roku miały być przygotowane nowe przepisy, ale resort finansów zaproponował, by obecne rozwiązania obowiązywały jeszcze w latach 2017-2019.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że zmiany w systemie finansowania samorządów muszą być wkomponowane w cały system finansowy państwa, a ewentualne zmiany źródeł dochodów samorządów należy rozpatrywać w kontekście wszystkich wprowadzanych zmian i reform.

- Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) powinno być osadzone w docelowym systemie finansowo-gospodarczym. Pozwoli to w sposób właściwy określić nowe zasady i kryteria systemu korekcyjno-wyrównawczego, uwzględniając faktyczny (po reformach) potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego. Czas ten pozwoli na wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań - wyjaśnił resort finansów.

Według ministerstwa rok 2019 będzie najbardziej optymalnym terminem opracowania nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego, obowiązującego od 2020 r. Do tego czasu mają być prowadzone prace w ramach zespołu roboczego ds. analiz w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego w jednostkach samorządu terytorialnego. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Zasadniczym celem prac tego Zespołu jest skonstruowanie nowego systemu transferów wyrównawczych, integrującego mechanizm wyrównywania dysproporcji w dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zróżnicowania ich potrzeb wydatkowych - poinformowało MF.

- Wprowadzenie docelowych rozwiązań w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) będzie możliwe w 2020 r. - dodano.

MF wskazało, uzasadniając projekt, że brak proponowanej nowelizacji oznaczać będzie, iż samorządy województw nie otrzymają w 2017 r. i kolejnych latach subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat, bowiem nie będzie podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji.

- Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów - zaznaczył resort finansów.

Według resortu projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2014 r.

- Proponowane w projekcie rozwiązania, analogicznie jak te obowiązujące w 2016 r., są skonstruowane w taki sposób, że żadne województwo nie otrzyma mniej środków niż otrzymałoby, gdyby obowiązywała ustawa w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 listopada 2014 r. (...). Z dokonanych wyliczeń wynika, że zmiana ustawy nie spowoduje w 2017 r. uszczerbku w dochodach żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. - zapewniło MF.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.