Jarosław Krajewski: Afera reprywatyzacyjna największą w samorządach od 10 lat

Afera reprywatyzacyjna w Warszawie to największa afera w samorządach w ostatnich 10 latach oraz symbol działań PO w Warszawie – mówił w środę w Sejmie Jarosław Krajewski (PiS) w debacie nad projektem powołania Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji.
Jarosław Krajewski: Afera reprywatyzacyjna największą w samorządach od 10 lat
Jarosław Krajewski (fot. facebook)

Projekt ustawy o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt w listopadzie 2016 r.

W drugim czytaniu Krajewski złożył 9 poprawek do projektu. Mówił, że afera reprywatyzacyjna w Warszawie, to największa afera dotycząca samorządów w ostatnich 10 latach, symbol działania PO w stolicy oraz "dramat wielu warszawskich rodzin".

"Władze Warszawy na czele z Hanną Gronkiewicz-Waltz nie potrafią lub nie chcą wyjaśnić tej afery" - powiedział. Dodał, że ostatnie działania CBA i prokuratury potwierdzają, że jest wola wyjaśnienia tej afery. Prokuratura za rządów PO-PSL nie zajmowała się tymi sprawami należycie - powiedział Krajewski.

Wyraził przekonanie, że efekt pracy Komisji pozwoli przywrócić zaufanie do samorządu. "Warszawa ma się stać stolicą uczciwości" - dodał.

Według projektu w skład Komisji Weryfikacyjnej ma wejść przewodniczący - wiceminister sprawiedliwości lub MSWiA (powoływany przez premiera) oraz 8 członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Przy komisji będzie funkcjonować 9-osobowa Społeczna Rada - organ opiniodawczo-doradczy.

Komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), uchylić decyzję reprywatyzacyjną i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Ponadto komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania albo stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości. Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów, np. sądów oraz dokonywać wpisów w księgach wieczystych

Jedna z poprawek przyjętych przez komisję ustawodawczą w pierwszym czytaniu upoważnia Komisję do przyznawania od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej. Inna poprawka przewiduje przyznanie prokuratorowi uprawnienia do wystąpienia z żądaniem wznowienia postępowania cywilnego o zapłatę odszkodowania lub dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w sprawach reprywatyzacyjnych.

W myśl innych poprawek, Komisja będzie mogła wydawać decyzję m.in. o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodów przez sąd lub inny organ, jeżeli m.in. "sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa nie budzi wątpliwości, a wydanie tej decyzji jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego lub interesu prywatnego".

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki oceniał, że maj jest realnym terminem rozpoczęcia pracy Komisji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU