PARTNER PORTALU
  • BGK

Jarosław Zieliński: Nowela ustawy o RIO ma rozwiązać problem nadmiernego zadłużania się samorządów

  • PAP/JS    21 czerwca 2017 - 18:03
Jarosław Zieliński: Nowela ustawy o RIO ma rozwiązać problem nadmiernego zadłużania się samorządów
Jarosław Zieliński (fot. mswia.gov.pl)

Nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ma rozwiązać problem rosnącej tendencji do nadmiernego zadłużania się samorządów; do tego potrzebne są odpowiednie mechanizmy kontrolne - powiedział w Senacie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.
• Według Zielińskiego obecnie ponad 2 tys. samorządów jest zadłużonych do 30 proc. ich dochodów, kilkaset - między 30 a 40 proc., kilkadziesiąt ma zadłużenie rzędu 50-60 proc., a 62 samorządy są zadłużone powyżej 60 proc. swoich dochodów.

• Jak ocenił wiceszef MSWiA, takie dane pokazują, że sprawa jest poważna i wymaga podjęcia działań.

Senat zajął się nowelizacją ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która m.in. zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego. W czasie posiedzenia zadawano pytania senatorom sprawozdawcom komisji samorządu oraz Zielińskiemu.

Senacka komisja samorządowa zarekomendowała przyjęcie noweli bez poprawek; mniejszość komisji - senatorowie PO - opowiedziała się za odrzuceniem noweli lub wprowadzeniem poprawek.

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) to państwowe organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Do ich zadań należy m.in. nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego wskazuje na ewentualne nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych.

Zieliński przekonywał, że zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić kontrolną i pomocniczą funkcję RIO wobec samorządu terytorialnego oraz rozwiązać problem "rosnącej tendencji do nadmiernego zadłużania się samorządów". Jak podkreślił do tego potrzebne są odpowiednie mechanizmy kontrolne.

Według Zielińskiego obecnie ponad 2 tys. samorządów jest zadłużonych do 30 proc. ich dochodów, kilkaset - między 30 a 40 proc., kilkadziesiąt ma zadłużenie rzędu 50-60 proc., a 62 samorządy są zadłużone powyżej 60 proc. swoich dochodów. Jak ocenił wiceszef MSWiA, takie dane pokazują, że sprawa jest poważna i wymaga podjęcia działań.

Wiceminister był pytany przez senatorów PO o zapis nowelizacji, który daje inspektorom RIO prawo do badania nie tylko - jak dotąd - legalności wydatków, ale też gospodarności "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelności". Według Zielińskiego zapis ten zawierał pierwotnie projekt rządowy, ale ministerstwo wycofało się z niego na prośbę samorządowców podczas prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Podkreślił, że Sejm miał prawo wprowadzić takie poprawki.

Na uwagi senatorów PO, że rzetelność trudno zdefiniować Zieliński zaznaczył, że chodzi o "zgodność dokumentów ze stanem faktycznym".

Odniósł się też do krytycznych głosów, m.in. senatorów PO Piotra Florka i Mieczysława Augustyna, dotyczących tego, że nowela daje premierowi prawo zawieszenia organów JST i ustanowienia zarządu komisarycznego na okres do dwóch lat w razie m.in. "nierokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu przez nie zadań publicznych".

Nowe przepisy stanowią też, że premier będzie mógł wydać rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom RIO dot. odwoływania lub rozwiązywania organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego (JST) i wyznaczenia osoby, która do czasu wyboru kolejnego organu będzie pełniła jego funkcję.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Andrzej Dec, 2017-06-22 11:37:34

    Przede wszystkim on albo nie wie, co mówi, albo w żywe oczy kłamie. Gdyby nawet przyjąć, że samorządy zadłużają się nadmiernie, to to można ukrócić poprzez mądrą zmianę innych ustaw, a nie pod tym pretekstem dawać RIO (a więc w praktyce sobie) prawo do oceny, czy działania samorządu są celowe i gosp...odarne. Od tego są radni, a nie Zieliński i jego ludzie. To będzie kolejne narzędzie do zwalczania nieposłusznego samorządu.  rozwiń
  • eLPe, 2017-06-22 09:34:57

    Postawa pana Zielińskiego, w tym z jakim "zaangażowaniem" zajął się sprawą wydarzeń we Wrocławiu, sprawiają moją niechęć by zajmował się RIO i samorządami. Obawiam się "zaangażowania" tego pana w cokolwiek ...