PARTNER PORTALU
  • BGK

Jednogłośne absolutorium dla wójt gminy Świdnica

  • pt    2 czerwca 2016 - 16:14
Jednogłośne absolutorium dla wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek odbiera gratulacje po głosowaniu (fot.swidnica.pl)

• Podczas XXVIII sesji jednogłośnie radni gminy Świdnica zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta gminy.
• – To trzynaste absolutorium z tytułu wykonania przeze mnie budżetu, a czternaste w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta – mówiła Teresa Mazurek.
Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2015.

Anna Szymkiewicz, skarbnik gminy, przyznała, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 55,5 mln zł zrealizowano w kwocie 53,8 mln zł, co stanowi 96,89 proc. planu, z tego: dochody bieżące 50,2 mln, a dochody majątkowe 3,6 mln zł.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 59,9 mln zł zrealizowano w kwocie 52,9 mln zł, co stanowi 88,14 proc. planu (z tego wydatki bieżące 44,8 mln zł, wydatki majątkowe 7,9 mln zł). Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 73,61 proc., a ich udział w wydatkach ogółem 15,10 proc.

W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 3,5 mln zł, dokonano również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3,2 mln zł (100 proc. planu).

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5, 4 mln zł przy planowanej dodatniej wartości 2,4 mln.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi łącznie 43,19 proc. wykonanych dochodów 2015 r.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Wszyscy radni obecni na obradach jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.