Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje

Od 18 kwietnia 2016 r. w przetargach których wartość przekracza tzw. progi unijne wykonawcy przedkładają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ma ograniczyć wymogi zamawiającego zmierzające do określania znacznej ilości dokumentów (zaświadczeń), które muszą przedkładać podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego (fot.fotolia)

Powyższe wynika z artykułu 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które zostało opublikowane 06 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Mając na celu między innymi zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z dotychczasowej konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji, co podnoszone jest zwłaszcza przez podmioty sektora małej i średniej przedsiębiorczości, jako istotna przeszkoda w ubieganiu się o zamówienie publiczne, Komisja Europejska ustanowiła wyżej wskazane Rozporządzenie, które obowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE w zakresie zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ).

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ma ograniczyć wymogi zamawiającego zmierzające do określania znacznej ilości dokumentów (zaświadczeń), które muszą przedkładać podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego.

JEDZ zawiera w swojej treści oświadczenia własne wykonawcy, które w założeniach mają doprowadzić do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających 1 .

Świadczenia w ramach JEDZ

Zakres oświadczeń składanych w ramach JEDZ będzie uzależniony od zakresu wskazanego przez zamawiającego w ogłoszeniu o postępowaniu lub w siwz. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie:

- braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu,

- spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w ogłoszeniu o postępowaniach prowadzonych w trybach, których procedura przewiduje kwalifikację wykonawców.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU